Ja til redusert formuesskatt

Regjeringen har ikke endret sitt mål om at formuesskatten skal reduseres, ikke økes, skriver Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann i Høyre.

Redusert formuesskatt vil stimulere til ytterligere investeringer, skriver Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann i Høyre. Foto: Høyre

Publisert 16.09.14

Skatter og avgifter

Av Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann i Høyre. Innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 16.september.

Ja til endret formuesskatt, skriver forsker Simen Markussen, i DN 12.september og "feirer" at motstanderne av formuesskatt synes å vinne frem ved budsjettet for 2015.

Det har riktignok vært en massiv mønstring fra akademia og venstresiden i norsk politikk gjennom sommeren for å hindre lettelser i formuesskatten. Tross dette styres fortsatt landet av den regjering velgerne innsatte i fjor høst. Den har ikke endret sitt mål om at formuesskatten (og andre skatter og avgifter) skal reduseres, ikke økes.

Er ingen omprioriteringer mulige?

"Kutter vi skatten ett sted, må vi øke den et annet sted", skriver forsker Markussen.

Javel, må vi det?

Statsbudsjettet er årlig på rundt 1200 milliarder kroner. Veksten i økonomien øker og bruken av oljepenger øker stadig målt i kroner. Er ingen omprioriteringer mulige? Har vi glemt handlingsregelens om hvordan økt oljepengebruk skulle anvendes i norsk økonomi. Bedre infrastruktur – satsing på utdannelse og forskning og vekstfremmende skattelettelser.

Skatt er et virkemiddel. Markussen mener det bare er et virkemiddel til omfordeling. Men det viktigste virkemiddel til fordeling må jo være først å skape mer. Han skriver selv at skatter endrer adferd. Han mener incentivene til arbeid svekkes med økt inntektsskatt på maginalen.

Noen må investere i arbeidsplassene

Javisst, og formuesskatten har de samme virkninger når det gjelder å investere i arbeidsplasser. Det er arbeidsplasser vi trenger for å bedre fordeling.

Den største ulikheten i samfunnet skapes når du ikke har noen jobb. Noen må investere i de arbeidsplassene. Formuer er mye skapt fordi det er investert i bedrifter og arbeidsplasser. Redusert formueskatt vil stimulere til ytterligere investeringer, ikke minst i eksisterende bedrifter.

Hvis man tviler er det et godt råd å gå ut i den virkelige verden og spørre de som skaper verdier som senere skal omfordeles. Et samlet norsk næringsliv står bak ønsket om reduksjoner i formueskatten.