Skatteendringer fra 1. juli

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014.

Publisert 01.07.14

Skatter og avgifter

En viktig endring er fjerningen av den såkalte momsfellen ved utleie av fast eiendom:

Fra 1. juli 2014 ble merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg forenklet og modernisert. Søknadskravet for frivillig registrering av allerede registrerte utleiere oppheves. Med dette fjernes langt på veg den såkalte momsfellen ved utleie av eiendom som helt siden 2001 har rammet en rekke utleiere.

For å åpne for større fleksibilitet i regelverket om frivillig registrering, er det også foretatt oppmyking i reglene for virkningstidspunktet for registrering. Man vil nå ha noe lenger tid på å områ seg for å få etablert en frivillig registrering uten å miste retten til en effektiv fradragsrett.