Slik kan formuesskatt på næringsrelatert kapital avvikles

Alliansen for norsk privat eierskap har laget et forslag til en modell for fritak for formuesskatt på næringsrelatert kapital.

Benthe E. Løvenskiold la frem forslaget om hvordan formuesskatt på næringsrelatert kapital, på vegne av Alliansen for norsk privat eierskap. (Foto: Stortingets nett-tv)

Publisert 18.12.15

Skatter og avgifter

Modellen ble lagt frem under Finanskomiteens høring om skattereformen 15. desember.

NHO er en av 11 næringsorganisasjoner i Alliansen, og næringspolitisk direktør Ingebjørg Harto setter sin lit til at finanspolitikere fra alle partier forstår betydningen av å gjøre noe med formuesskatten i den omstillingstid vi nå er inne i.

- Avvikling av formuesskatten på næringsrelatert kapital er det viktigste skatteinsentivet de kan gi norske investorer slik at de kan investere i fremtidsrettede næringer. Det gjelder utvikling av nye grønne næringer og videreutvikling av eksisterende, men kapitaltunge områder som for eksempel utvikling av nye legemidler, sier Harto.

NHO mener det er en kobling mellom sparing og investeringer. En skatt på sparing svekker tilgangen på kapital som vi nå trenger.

Ikke enten eller, men både og

- Formuesskatten er hovedsakelig begrunnet med fordelingsvirkninger, men har en uheldig virkning på nivå og innretning på investeringene, sier Harto.

- Mens reformbehovet når det gjelder selskapsskatten er styrt av internasjonale forhold, er det nasjonale forhold som tilsier endringer i formuesskatten. Det er viktig at vi gjør begge deler. Vi har ikke så mye valg når det gjelder selskapsskatten, den må reduseres. Formuesskatten må gis en bedre innretning. NHO mener Alliansens forslag vil gjøre det. 

Kontakt oss

Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Mobil
93046833