MINDRE BEDRIFTER

Smartere bedriftsbeskatning

I 2001 startet Per Håvard Kleven det som er blitt et lite teknologieventyr på Kongsberg. Han kan ikke forstå hvorfor bedriften skal straffes for det.

Per Håvard Kleven, Kongsberg Devotek

Publisert 07.08.14

SMB

Formueskatten virker kontraproduktivt dersom man ønsker økt næringsutvikling og sysselsetting. 

– Hver uke betaler jeg 1000 kroner i bot for å drive bedrift. Det er i alle fall slik jeg ser på formuesskatten, sier Kleven, som er gründer og administrerende direktør i Kongsberg Devotek.

Selskapet driver kort fortalt med produktutvikling av høyteknologiske produkter og systemer for andre bedrifter, særlig innen olje- og gassindustrien. Dette er med andre ord en sentral brikke i norsk næringsflora.

– Tidligere gjorde bedriftene det meste av produktutviklingen selv, nå fører kostnads- og effektivitetspress til øktspesialisering. Norge trenger selskaper som oss, vi er viktige for industri-utviklingen, sier Kleven.

Han startet bedriften i 2001 og eier fortsatt en tredel. De ansatte eier 37 prosent, resten eies av en svensk investor. Kleven betaler dermed formuesskatt.

Mot sin hensikt. – Det er slett ikke synd på meg, og jeg er tilhenger av et høyt skatte- og avgiftsnivå i Norge. Men formuesskatten virker kontra-produktivt dersom man ønsker økt næringsutvikling og sysselsetting, sier Kleven, og utdyper:
– Mange mennesker har alle forutsetninger for å starte egen bedrift, men de lar være. Det er nok ikke formuesskatten alene som har skylden, men jeg er overbevist om at den bidrar til at etableringsfrekvensen i Norge er lavere enn den burde vært. Vi ligger langt under OECD-snittet for privatpersoners investering i næringsvirksomhet. Det er også slik at mange i min situasjon investerer penger i fast eiendom for å «nulle ut» formuesskatten, i stedet for å sette i gang industriell virksomhet.

Bedriften straffes. Kleven påpeker at det er Kongsberg Devotek som til syvende og sist belastes for formuesskatten han betaler.

– Jeg har jo ingen andre kilder til inntekt, og må enten ta ut mer lønn eller økt utbytte for å betale skatten. Dermed er det bedriftens likviditet det går ut over, en bedrift som sysselsetter om lag 100 mennesker. Vis meg fornuften i det.

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Politikk

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Forskning, innovasjon og digitalisering

anniken.tomte@nho.no
Telefon
23088181