Snørr og barter

Mediedebatten i forbindelse med at budsjett og skattemelding er rett rundt hjørnet, har skapt litt forvirring – der det kan se ut til at snørr og barter har blandet seg litt, skriver NHOs Ingebjørg Harto.

Skattelette virker. Det gir økte investeringer i norsk næringsliv, skriver NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Publisert 30.09.15

Skatter og avgifter

Av Ingebjørg Harto, konst. direktør for næringspolitikk i NHO

I den omstillingen Norge er inne i, trengs både kortsiktige og langsiktige tiltak. Hva er det så som har rask virkning i økonomiske nedgangstider og med stigende ledighet, og hva skal håndtere langsiktige utfordringer? Statsbudsjettet for det kommende året har i seg mye av det første, mens en skattereform har tiårs horisont. Mediedebatten i forbindelse med at budsjett og skattemelding er rett rundt hjørnet, har skapt litt forvirring – der det kan se ut til at snørr og barter har blandet seg litt.

Det er stor enighet blant politikerne om at en skattereform er viktig. For blant bedriftene er nettopp forutsigbare, stabile og internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser de fremste ønskene til politikerne. Investeringsnivået er lavt i Fastlands-Norge. Det er derfor kritisk viktig at vi har en politikk som gir økte investeringer og sikrer arbeidsplasser. Alle partier har ansvar for å komme frem til et bredt politisk forlik som gir næringslivet forutsigbarhet i en alvorlig økonomisk situasjon. En forutsigbarhet som en – i øyeblikket – gunstig kronekurs ikke kan gi oss.

Kutt i selskapsskatten

Slik vi oppfatter LO, ønsker også vår motpart i arbeidslivet en reform, der kutt i selskapsskatten er sentralt. NHO mener det er behov for en skattereform som gir næringslivet en konkurransedyktig selskapsskattesats, det vil si ned mot 20 prosent.

At LO derimot ikke ser behov for skattekutt i statsbudsjettet for neste år, er så sin sak. Vi mener det er rom for både skattekutt og mer kortsiktige tiltak for å dempe effekter av nedgangstider og stigende arbeidsledighet. I budsjettet regner vi med at dette følges opp. Regjeringen har allerede forbedret ordningen med bedriftsintern opplæring, slik partene i arbeidslivet ba om, som ett kortsiktig tiltak.

Men vi ønsker også et statsbudsjett som prioriterer vekstfremmende investeringer som får fart på næringslivet. Det betyr blant annet å bruke ledige ressurser til infrastrukturinvesteringer og til investeringer i forskning og utdannelse.

Samt skattelette. Skattelette virker. Det gir økte investeringer i norsk næringsliv.

(Artikkelen ble først publisert i Dagens Næringsliv 30. september 2015.)