Taxfree bra for distriktene

Taxfree bidrar til flytilbud til distriktene og finansierer driften av lufthavner som ellers måtte dekkes over statsbudsjettet. Det hevder NHO Luftfart.

Publisert 23.07.14

Skatter og avgifter

- Gevinsten ved taxfreesalg brukes til å dekke underskuddet ved regionale flyplassene i Norge som ikke har god alternative transportmuligheter. Avinor dekker dette gjennom overskuddene fra de store flyplassene. Pengene fra taxfree gir derfor ikke lavere flypriser, men bidrar til å finansiere driften av noen lufthavner. Taxfree gir  en gunstig statlig finansiering av et transporttilbud i distriktene, som et samlet politisk Norge ønsker skal bestå, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.