Formuen ligger i traktorer og aksjer

I den norske virkeligheten er det ikke slik at rikingene sitter på store, stappfulle pengebinger der de tar sine morgenbad i klingende mynt. 

Et kjennetegn på de rikeste er at de eier bedrifter. Det bidrar med et vesentlig skattebidrag, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 05.11.14

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Onkel Skrue er faktisk en tegneseriefigur. I den norske virkeligheten er det ikke slik at rikingene sitter på store, stappfulle pengebinger der de tar sine morgenbad i klingende mynt. I virkeligheten har de formuen sin i roboter og traktorer, i maskiner og aksjer – kort sagt, i bedrifter.

I den karikerte tegneserieargumentasjonen fremstilles det som at formuesskatten er nødvendig for at de aller rikeste skal betale skatt og bidra til velferdssamfunnet – noe de selvfølgelig vil og skal.

Les også: Skuffet over KrF

Les også: Derfor bør formeskatten fjernes

Formuesskatt

  • Skatt på 0,75 prosent av netto formue over et bunnfradrag på én million kroner.

  • Omfatter både privatformue og næringsformue. 

  • Vi mener skatten reduserer investeringer i bedrifter.

  • Må betales selv om bedriften går med underskudd.

  • Norge er ett av få land som har en slik skatt på all formue.

90 prosent av formuen i næringsvirksomhet

Men er det slik at formuesskatt er nødvendig for at de aller rikeste skal bidra med skatt til fellesskapet? Et kjennetegn på de rikeste er at de eier bedrifter. De har rundt 90 prosent av sin formue plassert i næringsvirksomhet. Da er det relevant å ta hensyn til skattebidraget fra bedrifter.

Med et slikt utgangspunkt endres konklusjonene i debatten om såkalte nullskatteytere. Den del av kapitalen til de aller rikeste som gir avkastning, bidrar i dag med et vesentlig skattebidrag. Det bildet endrer seg ikke, dersom formuesskatten blir avviklet.

Og ser vi på personskatten (inntektsskatt og formuesskatt) fra de ti prosent rikeste, utgjør den 38,7 prosent av den samlede personskatten. Uten formuesskatten er den 38 prosent. Det handler altså ikke om at de rike ikke vil bidra. Den minimale forskjellen skulle tilsi at velferdsstaten ikke står og faller på formuesskatten. 

Artikkelen fortsetter under tegningen:

Onkel Skrue er faktisk en tegneseriefigur. I den norske virkeligheten er det ikke slik at rikingene sitter på store, stappfulle pengebinger der de tar sine morgenbad i klingende mynt. 

Ønske fra bredden av norsk næringsliv

Sammen med ni andre næringsorganisasjoner representerer vi 110 000 bedrifter med over 900 000 ansatte. Det er dermed ikke en liten særinteresse som ønsker formuesskatten fjernet, men bredden av norsk næringsliv.

Investeringene i fastlands-Norge er på et lavt nivå. Bedriftenes oppfatning om utsiktene fremover tyder ikke på at dette vil endre seg. Et flertall av NHOs medlemsbedrifter sier at de har planer om å redusere fremfor å øke investeringene neste år.

Alle snakker om hvordan pengene skal brukes i statsbudsjettet. Vi er opptatt av hvordan de skal tjenes. Og dersom verdiskapingen styrkes, vil det gi større inntekter til fordeling og velferd senere.

Les også: Ber regjeringen holde fast på skattekutt