SCHEELUTVALGET

Formuesskatten forskjellsbehandler 

– Vi kan ikke leve med forskjellsbehandlingen av norske private eiere i forhold til utenlandske eiere, sier NHO-president Tore Ulstein. 

NHO-presidenten mener formuesskatten tynger norske bedrifter

Publisert 04.12.14

Skatter og avgifter

Ulstein mener Scheelutvalgets forslag til reduksjon i selskapsskatten er veldig positivt for NHOs medlemsbedrifter. Det som fortsatt er negativt er formuesskatten. Det tynger bedriftene altfor mye. Se mer i video.