Send regjeringens momsforslag i retur

Venstre foreslår å heve grensen for momsfri netthandel til 350 kroner i stedet for 500 kroner. - Ikke bra nok, mener NHO Handel.

NHO Handel foreslår at både tollbehandlingsgebyr og toll bør fjernes på handel under 500 kroner.

Publisert 03.11.14

Skatter og avgifter

Venstre går imot regjeringens plan om å heve grensen for momsfri netthandel fra utlandet til 500 kroner, men i stedet foreslår de å sette grensen på 350 kroner. Det er klart etter at partiet i dag la frem sitt forslag til alternativt budsjett.

- Venstres budsjettforslag tyder på at de er i stand til å lytte. Samtidig er "et skritt om gangen"-strategien misforstått. Vi kan ikke bevege oss stadig mer i retning av taxfreehandel på nett. Det undergraver fullstendig norsk konkurranseevne, sier Bjørn Næss, direktør i NHO Handel.

Venstre skriver i sitt budsjett at "før ytterligere heving er aktuelt evalueres konsekvensene av en økning til 350 kroner."

Bjørn Næss mener samarbeidspartiene nå felles må sende regjeringens forslag i retur for en bedre konsekvensutredning.

KrF: Saken må utsettes

For to uker siden ble det klart at KrF går imot forslaget til regjeringen om å øke fribeløpet fra dagens 200 kroner til 500 kroner. 

- Saken må utsettes inntil vi får bedre kunnskapsgrunnlag om hva dette innebærer for bedriftene, sa Hans Olav Syversen, leder av Stortingets finanskomité og parlamentarisk leder i KrF til DN.

 Video: Frisørbransjen reagerer sterkt på forslaget til regjeringen. 

- Hjerteskjærende og urettferdig 

NHO, Virke og LO står samlet mot regjeringens forslag.

Fribeløpet gir en stor konkurransefordel for utenlandske nettbutikker, som altså skal slippe å betale 25 prosent merverdiavgift, slik alle norske nettbutikker og butikker må.

-  Vi tror man vil få en veldig sterk økning i netthandel og bortfall av norske virksomheter, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

- En økning av dagens momsgrense gir en fordel til utenlandskere aktører. Det er hjerteskjærende og urettferdig fordi det er norske bedrifter som bygger velferdsnorge, sier Edel Teige, leder av NHOs Forum for mindre bedrifter.

Les mer: NHO Virke og LO sammen mot fribeløpet

Foreslår alternativ løsning

NHO Handel har lenge jobbet for at 200-kronersgrensen ikke skal heves til 500 kroner.

- Helst vil vi fjerne frigrensen, slik svenskene har gjort, sier Bjørn Næss, adm. direktør i NHO Handel.

NHO Handel foreslår en alternativ ordning som er rettferdig for bedriftene og gunstig for forbrukerne.

- Vi foreslår at både tollbehandlingsgebyr og toll bør fjernes på handel under 500 kroner, sier Næss.

Forslaget innebærer at norsk varehandel vil kunne konkurrere med utlandet - på like konkurransevilkår.