DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT

Vil bøte på skadevirkninger

NHO jobber nå aktivt for å avdempe virkningene av at flere sektorer blir tatt ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Publisert 19.03.14

Skatter og avgifter

Forrige uke ble det klart at flere kommuner får redusert arbeidsgiveravgift, men noen sektorer – energi, transport og finans – faller ut av ordningen. Reaksjonene har vært sterke hos de bedriftene som med dette påføres kostnader de ikke forventet.

- For flere av våre medlemmer kommer dette helt uventet, og det sier seg selv at denne saken krever full oppmerksomhet fra oss, sier avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto.

NHO har arbeidet på spreng de siste dagene. Det er etablert kontakt med regjeringsapparatet, og møter er gjennomført med representanter fra regjeringen og Stortinget for å få brakt på det rene hva fakta i denne saken er.

- Vi forbereder nå innspill til regjeringen på gode kompenserende tiltak, som er mest mulig treffsikre – særlig mot transportsektoren. Vi er glad for at regjeringen har lovet at dette kommer allerede i revidert nasjonalbudsjett, sier Harto.

NHO jobber også for å få flest mulig bedrifter innen energisektoren til å beholde dagens ordning med redusert arbeidsgiveravgift, ikke minst gjennom våre kanaler i Brussel. I motsetning til transport er det her fortsatt et lite handlingsrom.

- Vi er forøvrig glad for at vårt arbeid for å hindre at alle store foretak i nord skulle få full arbeidsgiveravgift, lyktes.

Dårlig kommunikasjon
Forslaget om å utelukke transportsektoren var ikke fremhevet i departementets kommunikasjon rundt høringen. Dette ble heller ikke tatt opp fra offisielt hold i NHOs øvrige kommunikasjon med myndighetene om dette.

- Det virker som at hverken ulike regjeringer, politikerne på Stortinget, fagfolkene i departementene eller andre organisasjoner har vært oppmerksomme på eller sett rekkevidden av forslaget, sier Harto.

- Vi er mange som gjerne skulle fanget opp at transportsektoren skulle tas ut av ordningen, selv om det hadde vært svært vanskelig å flytte på EUs standpunkt.

- Heller ikke i den senere tid, når dette har vært klart, har dette vært kommunisert til oss eller næringene.