REVIDERT

- Tiltak må ikke bli varige utgifter

- Det er riktig tenkt å øke aktiviteten i kriserammede regioner, uten at det gir varige utgifter, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto om Revidert-enigheten.

NHO-direktør Ingebjørg Harto understreker at budsjettpolitikken fremover må gi tydelig lavere utgiftsvekst.

#205

Publisert 30.05.16

Statsbudsjettet

Regjeringspartiene ble mandag enige om en avtale om Revidert nasjonalbudsjett med KrF og Venstre. Der flyttes det på i underkant av 400 millioner kroner i det opprinnelige forslaget fra regjeringen.

- Det er positivt at samarbeidspartiene ble enige uten å øke pengebruken ytterligere, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

Målrettede tiltak mot kommuner på Sør- og Vestlandet, som er særlig rammet av oljenedturen, videreføres og forsterkes. Engangstilskudd til kommuner i regionen øker fra 250 i regjeringens forslag, til 400 millioner kroner.

- Vi vil understreke betydningen av at utgiftsøkningene er midlertidige. Budsjettpolitikken fremover må gi tydelig lavere utgiftsvekst, sier Harto. - Det er også viktig at disse tiltakene kommer i gang raskt.

Andre større endringer er 400 nye studieplasser og at miljøteknologiordningen styrkes med 40 millioner.

- Det er dessuten positivt at lærlingtilskuddet økes. Vi trenger flere dyktige fagarbeidere.