NHO er svært fornøyd med at skatten på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet. (Foto:Scanpix)

Statsbudsjettet 2018

Dette er et godt budsjett for Norge og norsk næringsliv. Redusert vekst i oljepengebruk, fjerning av maskinskatten og god oppfølging av en ambisiøs Nasjonal transportplan viser at Regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser.

Nyheter