Finansminister Siv Jensen intervjues på pressekonferansen om statsbudsjettet 2016.

Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet legger til rette for at bedriftene kan skape og sikre arbeidsplasser. For våre bedrifter er det viktig at det satses på samferdsel, forskning og målrettede tiltak for sysselsetting. Vi skulle gjerne sett raskere gjennomføring av skattereformen.

Statsbudsjettet vil stimulere bedriftene til å få flere i arbeid
NHOs videoarkiv

Nyheter