- Skjerm jobbskapende tiltak

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener vekstfremmende tiltak, som skaper jobber og velferd, må skjermes når de økte kostnadene til flyktninger og asylsøkere skal dekkes inn på neste års statsbudsjett.

- Vi må ikke kutte det som skal til for å få fart på økonomien, som samferdsel, forskning og kutt i selskapsskatt og formuesskatt. Hvis vi skal klare å ta imot så mange flyktninger, så er vi veldig avhengige av å skape nye arbeidsplasser, sier Kristin Skogen Lund i Dagens Næringsliv.

Publisert 29.10.15

Statsbudsjettet

Regjeringen har kommet med sitt anslag på de økte kostnadene neste år, gjennom et såkalt tilleggsnummer til statsbudsjettet, og hvordan dette foreslås dekket inn gjennom kutt eller økt pengebruk. Ifølge Dagens Næringsliv kan denne summen komme på 9,5 milliarder kroner for 2016.

Da statsbudsjettet ble presentert 7. oktober støttet NHO regjeringens pengebruk, fordi det var særlig satsing på vekstfremmende tiltak, som kutt i selskapsskatt og formuesskatt, samt satsing på samferdsel og forskning/innovasjon – i tillegg til at ekstraordinære tiltak var reversible.

Ikke økt oljepengebruk

NHOs administrerende direktør mener de politiske partiene på Stortinget nå må finne dekning for de økte utgiftene innenfor de rammene regjeringen la til grunn i budsjettforslaget.

Her ligger fremtidens jobber

- Mer oljepenger nå kan føre til sterkere krone og en forverret konkurranseevne for eksportrettet næringsliv. Samtidig er det, i den alvorlige situasjonen norsk økonomi er inne i, viktig å skjerme jobbskapende tiltak. For her ligger fremtidens jobber. Det er disse tiltakene som skal få ny fart i norsk næringsliv, sikre arbeidsplasser og skape nye, sier Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund besøkte i går Austevoll Seafood og LACO AS, Storebø, Austevoll. Fra venstre: Arne Møgster, adm. dir. Austevoll Seafood, Skogen Lund, Helge Arvid Møgster, styreleder LACO AS, og Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland.

- Kutter Stortinget i jobbskapende tiltak nå, vil nedturen bli dypere og næringslivets motbakke brattere.

Det er også lettere å inkludere flere flyktninger dersom vi klarer å holde god fart i næringslivet, legger Skogen Lund til.

NHOs kuttforslag

NHO-sjefen understreker at NHO ikke er et politisk parti og derfor heller ikke legger frem alternative budsjetter. Men noen forslag til tallfestede kutt som i mindre grad går ut over vekstevnen, har hun:

  • Skjerpet krav til effektivisering/avbyråkratisering av offentlig sektor gjennom en reduksjon av bevilgningene med 1%, ikke 0,5% som foreslått. Virkning statsbudsjett 2016: 1,5 milliarder kroner.
  • Redusere personskattelettelsene i skattereformen. Virkning statsbudsjett 2016: 3,9 mrd.
  • Droppe økningen av grunnpensjon for gifte/samboende pensjonister. Virkning statsbudsjett 2016: 0,9 mrd (2017: 2,7 mrd).
  • Flytte tyngden i beskatningen til fordel for bedriftenes verdiskaping, og mer mot bolig. Det er en skjevhet mellom beskatning av næringsvirksomhet og boliger. Boliger er veldig lavt beskattet i Norge i forhold til andre land. Virkning ikke beregnet.
  • I tillegg er det viktig med høyt trykk på nødvendige reformer som gir innsparinger både på kort og noe lengre sikt: Blant annet forenkling for næringslivet, å gjennomføre pensjonsreform fullt ut også i offentlig sektor, økt bruk av konkurranse og velferdsreformer som stimulerer til å stå i arbeid. Virkning ikke beregnet.