Skuffet over lærlingtilskuddet

- Vi hadde forventet en opptrapping, sier Svein Oppegaard i NHO.

- Vi hadde forventet at opptrapping som kom i Revidert nasjonalbudsjett for 2014, ville bli fulgt opp i 2015-budsjettet sier direktør Svein Oppegaard i NHO.

Publisert 08.10.14

Kompetanse og utdanning, Statsbudsjettet

- Det er skuffende at det generelle tilskuddet til lærebedrifter ikke får realvekst i årets budsjett. Vi hadde forventet at opptrappingen som kom i Revidert nasjonalbudsjett for 2014, ville bli fulgt opp i 2015-budsjettet, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Rammetilskuddet til lærebedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov, er også uendret fra fjorårets budsjett.

- Også dette bør etter vår oppfatning økes betydelig. Det er positivt at det settes av 10 millioner til ekstratilskudd til nye lærebedrifter, men dette er et svært beskjedent beløp i forhold til det reelle behovet, sier Oppegaard.

Samfunnskontrakten er en avtale mellom partene i arbeidslivet med konkrete tiltak, med mål om å skape flere læreplasser i privat og offentlig sektor. NHO mener det er positivt at rammene for oppfølgingen av Samfunnskontrakten for flere lærebedrifter og tiltakene i Stortingsmelding 20, "På rett vei", blir videreført. Men også her mener NHO at bevilgningene i årets budsjett er utilstrekkelige. 

Positive til satsing på høyere utdanning

At Regjeringen styrker satsingen på kvalitet i høyere utdanning, er positivt. Totalt foreslår Regjeringen å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015. Det er en realvekst på over to prosent fra 2014.

- NHO er positive til Regjeringens satsing på kvalitet i høyere utdanning.  Regjeringen viser at den mener alvor i det pågående strukturarbeidet i Universitet- og høyskolesektoren, sier Oppegaard.

Kunnskapsdepartementet åpner for en generell støtte til førsteåret av fireåring bachelor. Støtten til Freshman-året i USA vil dermed komme uavhengig av om studenten velger et lærested som er rangert på de internasjonale rankinglistene.

- Dette er svært positivt og en sak NHO har vært opptatt av lenge, sier Oppegaard.

Styrker basiskompetanse i arbeidslivet

Regjeringen følger nå opp med et forslag om å styrke ordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med ytterligere 15 millioner kroner.

- Dette mener vi er en viktig prioritering for å styrke kompetansen til arbeidstakere med manglende grunnleggende ferdigheter, avslutter Oppegaard.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184