REVIDERT

- Tiltak må ikke bli varige utgifter

- Det er riktig tenkt å øke aktiviteten i kriserammede regioner, uten at det gir varige utgifter, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto om Revidert-enigheten.

#205

NHO-direktør Ingebjørg Harto understreker at budsjettpolitikken fremover må gi tydelig lavere utgiftsvekst.

Publisert 30.05.16

Statsbudsjettet

Regjeringspartiene ble mandag enige om en avtale om Revidert nasjonalbudsjett med KrF og Venstre. Der flyttes det på i underkant av 400 millioner kroner i det opprinnelige forslaget fra regjeringen.

- Det er positivt at samarbeidspartiene ble enige uten å øke pengebruken ytterligere, sier Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

Målrettede tiltak mot kommuner på Sør- og Vestlandet, som er særlig rammet av oljenedturen, videreføres og forsterkes. Engangstilskudd til kommuner i regionen øker fra 250 i regjeringens forslag, til 400 millioner kroner.

- Vi vil understreke betydningen av at utgiftsøkningene er midlertidige. Budsjettpolitikken fremover må gi tydelig lavere utgiftsvekst, sier Harto. - Det er også viktig at disse tiltakene kommer i gang raskt.

Andre større endringer er 400 nye studieplasser og at miljøteknologiordningen styrkes med 40 millioner.

- Det er dessuten positivt at lærlingtilskuddet økes. Vi trenger flere dyktige fagarbeidere.