Formueskatt

Forventer en forpliktende nedtrapping

Det er et paradoks at vi har en system som gjør at bedrifter på norske hender formuebeskattes, mens utenlandske eiere slipper formuesskatt, mener NHO-president Tore Ulstein.

NHO-president Tore Ulstein

Publisert 08.10.14

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet legger opp til den største reduksjonen i formueskatt så langt. Satsen reduseres fra 1 prosent  til 0,75 prosent, altså en reduksjon på 0,25 prosentpoeng. Bunnfradraget økes også, opp til 1,2 millioner kroner.

- Reduksjonen i formueskatten er det største kuttet vi har sett, og det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene. Men reduksjonene er mindre enn det vi regnet med, og NHO opplever skuffede medlemmer i dag, sier NHO-president Tore Ulstein. 

Forventer betydelige kutt frem til 2017 

Det er et paradoks at vi har en system som gjør at bedrifter på norske hender formuebeskattes, mens utenlandske eiere slipper formuesskatt.

I en tid hvor vi snakker om behovet for å øke norsk næringslivs konkurranseevne, og hvor norsk økonomi trenger dette mer enn på lenge, burde denne type skatt vært helt fjernet. Derfor forventer vi ytterligere og betydelige kutt frem til 2017. 

NHO har vært tydelig til stede i debatten om formueskatt. På vegne av 24.000 medlemmer har organisasjonen krevd at den særnorske og konkurransevridende skatten må fjernes helt. 

Skatten tvinger eiere til å ta utbytte

- Vi har store forhåpninger til at regjeringen innfrir løfter om ytterligere kutt. Vi forventet, som sagt større kutt denne gangen, og vi minner om at det fortsatt er stor behov for å ta skatten ytterligere ned. Skatten tvinger eiere til å ta utbytte for å betale denne særnorske skatten. Bedrifter må redusere innovasjonstakten og vi taper investeringer, som burde gått til å sikre og utvikle norske arbeidsplasser. Dette er ikke verdiskapende for Norge, tvert i mot.  

Ulstein mener at med dette som bakteppe forventer han og NHO nå en forpliktende nedtrapping fra regjeringen i resten av stortingsperioden. Målet må være å komme så langt ned som mulig, men helst fjerne hele formueskatten, sier Ulstein, som legger til: 

- Vi kan ikke ha en situasjon hvor bedriftseiere tvinges til å tappe bedriftene for egenkapital eller ta opp lån for å betale formuesskatt selv om bedriften ikke tjener penger.

Kontakt oss

Kåre Verpe

Spesialrådgiver

Kommunikasjon

kare.verpe@nho.no
Telefon
23088176