Skattereform

NHO-sjefen: Selskapsskatten bør ned til 20 prosent

- Vi er positive til at regjeringen signaliserer en klar reduksjon i selskapsskatten, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

– Nå er det avgjørende at Stortinget samler seg om en helhetlig skattereform, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Publisert 07.10.15

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

Nå er det avgjørende at Stortinget samler seg om en helhetlig skattereform og en forpliktende plan for gjennomføring slik at skattesystemet blir forutsigbart for bedriftene. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser.

Reduksjon i selskapsskatten viktig

– Selskapsskatten er den skatten som er mest veksthemmende. Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt gjør Norge mindre attraktivt for investeringer og svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Når investeringene i næringsvirksomhet reduseres, svekkes produktiviteten av arbeidskraften. Da mister vi arbeidsplasser. En reduksjon i selskapsskatten er derfor viktig for arbeidstakerne og sysselsettingen i Norge.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund svarer på hvorfor vi trenger en skattereform.

Bør ned til 20 prosent

– NHO mener selskapsskatten bør reduseres ned til 20 prosent. Skattebyrden i Norge bør flyttes fra selskapsoverskudd til andre skatter som er mindre skadelig for arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Norge er i en internasjonal konkurranse om hvor det er attraktivt å investere. 

Graf over utvikling i selskapsskatt i Norden 2010-2015.

Forventet større reduksjon i formuesskatten

– Det er uheldig at den samlede skatten for på norsk eierskap fortsatt er for høy. Vi hadde blant annet ønsket en større reduksjon i formuesskatten. En videre nedtrapping er viktig for å styrke privat, norsk eierskap og bør fortsette kommende år. NHO er positive til utredningen av hvordan skatt på arbeidende kapital kan fjernes. Det er bred enighet om at formuesskatten har skadelige sider, og vi bør derfor se på ulike løsninger for å redusere skadevirkningene for norske bedrifter.

– Vi er derimot kritiske til innstrammingen i rentebegrensningsreglen. Regelen rammer en lang rekke tilfeller hvor det åpenbart ikke er snakk om skattetilpasning, avslutter Skogen Lund.

Se NHOs synspunkter om statsbudsjettet 2016
Slik reagerer landsforeningene i NHO på budsjettet