– Regjeringen har lyttet til næringslivet

NHO opplever at regjeringen leverer et statsbudsjett som imøtekommer en rekke utfordringer.

Svein Oppegaard om et sunt næringsliv

Publisert 22.10.15

Statsbudsjettet

– Det viktigste nå er først og fremst å  holde fast på den politikken regjeringen fører når det gjelder å være næringslivsorientert, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Torsdag var det høring i Arbeids- og sosialkomiteen, der NHO la frem sitt syn på regjeringens på statsbudsjettet for 2016.

Les NHOs brev til Arbeids- og sosialkomiteen her

Situasjonen i arbeidsmarkedet er blitt mer krevende det siste året. Noen regioner har høy arbeidsledighet, mens andre regioner etterspør arbeidskraft eller er ganske stabile. 

–  Vi er godt fornøyde med tiltakene regjeringen sålangt har foreslått med bedriftsintern opplæring under permittering og utvidelse av permitteringsregelverket. Det er gode tiltak. Det viktigste nå er å holde hjulene i gang, nemlig den tiltakspakken som ligger i budsjettet. 

Se mer om hva NHO mener om regjeringens tiltak i videoen øverst i saken.