BNL: - Regjeringen gambler med kompetanse

BNL er svært skuffet over at regjeringen ikke endrer permitteringsreglene. BNL har advart at slik reglene nå er utformet, fører til oppsigelser. – Vi frykter kompetansetap i næringen, sier Jon Sandnes i en kommentar.

Publisert 14.05.14

Arbeidslivspolitikk, Statsbudsjettet

Regjeringen endret permitteringsreglene i forbindelse med statsbudsjettet 2014, hvor arbeidsgiverperioden ved permittering er utvidet fra 10 til 20 dager.

– Konsekvensene for bedriftene med denne økningen i dagpengeperioden, er at mange bedrifter i realiteten må si opp ansatte, framfor å permittere.

Dette har regjeringen fått kritikk for, fordi det bidrar til å tappe bedrifter for verdifull kompetanse. BNL har ved flere anledninger bedt regjeringen om å endre dette.

– BNL er skuffet over at regjeringen ikke har reversert permitteringsreglene etter så mange tydelige tilbakemeldinger fra en samlet byggenæring, sier han.

Det er også et tankekors at regjeringen bidrar til å gjøre det vanskeligere for bedriftene å etterleve det som regjeringen har vært så tydelig på i regjeringsplattformen: Fast ansatte skal beholdes som hovedregel i arbeidsmiljøloven, avslutter Sandnes.