Budsjettet styrker ikke verdiskapingen

NHO ser likevel flere forbedringer i budsjettavtalen.

Erna Solberg, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande og Siv Jensen ble natt til fredag enige om statsbudsjettet for 2015. Her fra YS-konferansen i 2011. Foto: Erik Norrud

Erna Solberg, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande og Siv Jensen ble natt til fredag enige om statsbudsjettet for 2015. Her fra YS-konferansen i 2011. Foto: Erik Norrud

Publisert 21.11.14

Statsbudsjettet

- Økte midler til jernbane, kollektivtrafikk, forskning og miljø gjør budsjettet bedre. Samtidig er innretningen på formuesskatten blitt dårligere for norske bedrifter og viktige tiltak som vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe er svekket. Avtalen innebærer mange små summer til økt offentlig forbruk som ikke fremmer vekst og verdiskaping i næringslivet, sier NHO-direktørene Petter Haas Brubakk og Svein Oppegaard.

For liten reduksjon i formuesskatten

- For norske bedrifter står ikke kuttene i formuesskatten i forhold til utfordringene bedriftene står overfor. NHO har sammen med 10 andre næringsorganisasjoner uttrykt at formuesskatten er en betydelig belastning for norskeide bedrifter. Dette har alle fire partier som deltok i budsjettforhandlingene vært enige i. Regjeringen prioriterte i sitt forslag et kutt på 0,25 prosentpoeng. Dette ville hatt størst betydning for norske bedrifter og burde blitt vedtatt. Nå ble resultatet i stedet 0,15 prosentpoeng. Det er en dårlig nyhet for norske bedrifter, sier NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk.

Forbedringer gjennom avtalen

- Samtidig ser NHO flere gode forbedringer i budsjettavtalen. Økt satsing på jernbaneinvesteringer, jernbanevedlikehold og kollektivtrafikk er positivt for å bidra til å løse de store transportutfordringene i byene og bedre driftsstabiliteten på jernbanen. Kutt i veibevilgningene trekker imidlertid ned. NHO er fornøyd med at veibruksavgiften for biodiesel fjernes og halveres på bioetanol. Dette vil bidra til å redusere CO2-utslippene og å utløse investeringer i ny klimaindustri. På den negative siden finner vi økt CO2-avgift på flyreiser.

- Det er bra at omsetningsgrensen for registering av merverdiavgift holdes på dagens nivå, spesielt for å bekjempe svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. En grense på 350 kr for avgiftsfri netthandel er bedre enn regjeringens forslag på 500 kr, men grensen burde vært fjernet helt eller opprettholdt på 200 kr som i dag. Det er bra med nye såkornfond og at bevilgningen til det viktige EU-romprogrammet Copernicus er på plass i budsjettavtalen, sier Petter Haas Brubakk.

Stimulerer ikke til arbeid

- NHO er ikke fornøyd med at viktige forslag for å styrke arbeidslinja i regjeringens forslag likevel ikke blir vedtatt. Dette gjelder blant annet omlegging av barnetillegget i uføretrygden, fjerning av skatteklasse 2 og reduksjon i overgangsstønaden. Budsjettavtalen legger i for liten grad til rette for at det skal lønne seg å jobbe, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Svein Oppegaard.

- Regjeringen burde også ha reversert permitteringsreglene. Vi ser nå at bedrifter går til oppsigelser fremfor å permittere, og at de blir mer forsiktige med å ansette. Å kunne permittere i perioder er viktig for å holde på kompetansen i bedriftene. NHO mener arbeidsgivers lønnsplikt burde vært redusert fra tjue til ti dager. NHO mener derimot det er bra med økt lærlingtilskudd på 4000 kr selv om økningen kunne vært større. Det er viktig at denne økningen er en del av en videre opptrapping, avslutter Oppegaard.

Kontaktpersoner i NHO
For kommentarer, ta kontakt på vår pressetelefon: 480 22 800

Kontaktperson næringspolitikk: Petter H. Brubakk
Arbeidslivspolitikk: Svein Oppegaard

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund er på reise, og ikke tilgjengelig for kommentar i dag.