Slik reagerer landsforeningene på budsjettet

Se hvordan NHOs landsforeninger reagerer på statsbudsjettet.

Se hva Stein Lier Hansen i Norsk Industri mener om statsbudsjettet

Publisert 08.10.14

Statsbudsjettet

Energi Norge

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem onsdag, sier regjeringen at de i løpet av våren 2015 vil fremme forslag om gunstigere avskrivinger for vindkraftanlegg.

- Det er svært positivt at regjeringen har lyttet til fornybarnæringen og vil harmonisere norske skatteregler med svenske, men tiltaket må gjøres teknologinøytralt, mener Energi Norge.

Abelia

- Vi har vært spent på om regjeringens første statsbudsjett vil møte de utfordringene Norge står ovenfor. Dagens budsjett gir en halv seier til kunnskaps- og teknologibedriftene, sier Administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Norsk teknologi

Endelig i gang med energieffektivisering! I Statsbudsjettet for 2015 foreslår Regjeringen at det skal etableres en rettighetsbasert tilskuddsordning for enøktiltak i husholdningene.

- Vi er langt unna der vi skal være når det gjelder å få på plass gunstige rammevilkår for energieffektivisering i Norge, men dette tiltaket markerer en ny og positiv innretning av satsingen på energieffektivisering, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Norsk Teknologi.

Norsk Industri

- Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til å redusere formuesskatten på arbeidende kapital med over 30 prosent, til det laveste nivået siden 2005. Dermed er skatteøkningene på arbeidende kapital gjennom åtte år med rød-grønn regjering fjernet fra 2015, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

NHO Service

Innføring av nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene er et viktig gjennomslag. For helseforetakene innføres nøytral merverdiavgift fra 1. januar 2016. Dette åpner et milliardmarked og er et viktig bidrag til økt kostnadseffektivitet i offentlig sektor.

- Dette betyr at private bedrifter endelig kan levere tjenester på like vilkår, uten en konkurranseulempe på 25 prosent. Meget gledelig og et viktig gjennomslag, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

Fiskeri-og havbruksnæringens landsforening (FHL)

FHL-sjefen mener regjeringens forslag til statsbudsjett faktisk viser en økende vilje til å styrke sjømatnæringen.

- Jeg er helt enig med statsminister Erna Solberg som legger vekt på at Norge må styrke konkurransekraften i flere næringssektorer i årene som kommer. Sjømatproduksjon er en slik næring, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

 Mediebedriftenes Landsforening (MBL)

- Dette er et skuffende budsjett for mediebransjen.Vi får ingen momsløsning i 2015, og i tillegg kuttes 50 mill. i pressestøtten. Det virker som om kulturministeren ikke har forstått hvilken alvorlig situasjon medie-Norge er i, sier Didrik Munch, styreleder i MBL. 

Norges Bilbransjeforbund

- Fullt gjennomslag for NBF! Kraftig reduksjon av omregistreringsavgiften. De høye satsene reduseres mellom 60 og 80 prosent, noen lave satser reduseres kun med noen prosent. I snitt reduseres omregistreringsavgiften med 35 prosent. Dette er et enormt skritt i riktig retning, og noe NBF har jobbet for lenge, sier Egil Steinsland, Leder kommunikasjon og politikk i NBF.

NHO Reiseliv

I forslaget til statsbudsjett for 2015 går regjeringen inn for å redusere markedsføringsmidlene til Innovasjon Norge med 40 millioner kroner. NHO Reiseliv er kritisk til kuttforslaget.

– Reiselivet har levert gode resultater i 2014, og årsaken er moderne, kostnadseffektive reiselivsprodukter, positive forbrukertrender og moderat kronekurs. Å kutte i markedsføringsmidlene til Innovasjon Norge nå, er å kutte i fremtidige inntekter, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke ville ha kuttet særavgiftene som svekker konkurransekraften til mat- og drikkeindustiren. Avgiftene prisjusteres og forskjellene til våre naboland øker.  Regjeringen ønsker å satse på klima, men de velger å beholde og prisjustere grunnavgiften på emballasje, som favoriserer den minst klimavennlige emballasjen.

- Vi håper Venstre og Krf tar tak i denne avgiften.  Men NHO Mat og Drikke er godt fornøyd med Regjeringens fjerning av enkelte tollsatser på mat. Dette forenkler dagens system og fjerner unødig byråkrati, sier Knut Maroni, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

NHO Logistikk og Transport

- Samferdselsbudsjettet gir bud om større satsing på veg og bane enn den foregående regjeringen la opp til. Vi er særlig tilfredse med at bevilgningene til drift og vedlikehold øker. Det er der skoen trykker når det gjelder godstransport med jernbane, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

- Biodieselavgiften beholdes. Det er skuffende fordi det ikke stimulerer til økt bruk av miljøvennlig drivstoff, sier Kjensli.

NHO Handel

- Alle varer under kr 500,- må fritas for MVA. Vi kan godt leve med at fribeløpet på netthandel går opp fra kr 200,- til kr 500,- i statsbudsjettet for 2015, så lenge alle som selger de samme varene i Norge gjennom butikker eller på nettet får de samme vilkårene, sier  Bjørn Næss, administrerende direktør i NHO Handel. 

NHO Mat og Landbruk

- Vi er glad for at Regjeringen ser de mulighetene som ligger i en satsing på bioøkonomi, sier administrerende direktør Gaute Lenvik i NHO Mat og Landbruk om forslaget til statsbudsjett. Hvis vi lykkes kan norsk fastlandsøkonomi få flere ben å stå på samtidig som klimaet påvirkes langt mindre enn i dag.

Norsk olje og gass

- Petroleumsnæringen er fortsatt Norges viktigste pådriver for vekst, utvikling og teknologi. Vi hadde ønsket oss mer langsiktig tankegang fra regjeringen, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass.  

Regjeringserklæringen lover forslag som gir nye muligheter for økt utvinning(IOR). Her leverer ikke regjeringen i statsbudsjettet for 2015, sier Brækken. 

NHO Sjøfart

For første gang siden 2008 økes taket for refusjon i nettolønnsordningen. Selv om økningen i denne omgang ikke er stor, mener NHO Sjøfart at dette er positivt. Ved å øke rammene i nettolønnsordningen nå, gis det signaler om at regjeringen vil følge opp når den skal presentere sin maritime strategi til våren.

NHO Luftfart

- Noen riktige grep fra regjeringen, men vi trenger mer konkurranseutsetting i Avinor, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe. 

Byggenæringens Landsforening (BNL)

- Det nødvendige store løftet i kampen mot svart arbeid kom ikke i dagens forslag til statsbudsjett. Vi vil derfor utfordre opposisjonen på Stortinget for å få nødvendige endringer i budsjettet før det blir vedtatt, sier Jon Sandnes, adm.dir i BNL.