Ekstraregning til næringslivet

- Det er bra at også Ap ønsker å redusere selskapsskatten. Men det er feil medisin å sende en skatteregning på flere milliarder kroner til næringslivet, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Harto, her sammen med bedriftseier Morten Jakhelln under et møte i NHOs Eierforum denne uken.

Publisert 13.11.15

Statsbudsjettet

Harto, som er næringspolitisk direktør i NHO, mener det er mye bra i Aps forslag til statsbudsjett for neste år, som ble presentert fredag. Blant annet støtter de regjeringens forslag om å redusere selskapsskatten.

- Dette vil bidra til vekst og omstilling i en tid hvor det er viktig å skape grunnlag for arbeidsplasser.

- Derfor er det feil medisin å øke satsen i formuesskatten til 1,1 pst. Det øker skatten på sparing og svekker investeringer i næringsvirksomhet.

Også rentebegrensningsreglene strammes inn i Aps forslag:

- Rentebegrensning for eksterne renter er lite målrettet for å motvirke internasjonal skatteplanlegging og øker bedriftenes finansieringskostnader.

- Å sende en ekstraregning til næringslivet nå, svekker vekst og omstilling.

Harto mener opplegget til Ap har en veldig sterk utgiftsvekst, med til dels urealistiske inndekninger:

- Utgiftsvekst av denne typen kan gjøre det enda vanskeligere å bryte veksten i oljepengebruken i 2016 og 2017, og gjøre jobben med å innpasse skattereformen i 2017/18 vesentlig tyngre.