Endelig måles bruken av oljepenger

Oljemilliardene blir nå tydelig vridd mot investeringer og annet som fremmer vekst. Se grafen som viser forskjellene mellom den rødgrønne regjeringen og Solberg-regjeringen.

Infografikk Oljepenger

Publisert 08.10.14

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

Satsingen på bedre samferdsel, kunnskap, forskning og næringsrettede skattelettelser har økt markant, viser grafen fra Finansdepartementet.

Gir bedre debatt om oljepengene

– NHO har i mange år etterlyst at regjeringen følger opp Stortingets retningslinjer fra 2001 om at oljepengene skal brukes til investeringer. Da er det viktig at Finansdepartementet måler hvordan oljemilliardene faktisk blir brukt.  Derfor er det svært positivt at departementet denne gangen har beregnet dette.  Dermed har vi fått et helt annet grunnlag for en konstruktiv debatt om bruken av oljepengene, sier næringspolitisk direktør i NHO Petter Brubakk. 

Beregningene bekrefter NHOs tall om at snaue 20 prosent av oljepengene har gått til investeringer i budsjettene for perioden 2006 – 2013.  Det er svært oppløftende at denne andelen nå har økt til rundt 40 prosent for årets og neste års budsjett, hvis regjeringens forslag går igjennom. Likevel må vi minne om at denne andelen må minst dobles en gang til for å oppfylle Stortingets mål.  

Kontakt oss

Dag Aarnes

Seniorrådgiver

Næringsjus

dag.aarnes@nho.no
Telefon
23088225