NHO: Et budsjett for klimakutt og arbeidsplasser

Regjeringspartiene ble i helgen enig med støttepartiene om statsbudsjettet for 2017.

#205

Erna Solberg og Kristin Skogen Lund under et tidigere møte. Fotograf: Bjarne Sørhus/NHO

Publisert 04.12.16

Statsbudsjettet

- Det er veldig gledelig å se at de fire partiene har kommet til enighet. For næringslivet er forutsigbarhet og tiltak som sikrer konkurransekraften til norsk næringsliv helt avgjørende. Dette er godt ivaretatt i statsbudsjettet for 2017. Ved første øyekast ser det ut som et budsjett som gir kutt i klimautslippene og samtidig sikrer og skaper arbeidsplasser og verdier, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

NHO er spesielt glad for at forslaget vårt om at det må opprettes et CO2-fond for næringslivet er tatt til følge.

- Et slikt fond er et av de beste klimatiltakene Norge kan innføre. Nå ser vi frem til å se nærmere på innretningen og finansieringen av et slikt fond, sier Skogen Lund.

Les: Spørsmål og svar om CO2-fondet

Det er flere positive ting sett med NHOs øyne.

- Jeg vil blant annet trekke frem lærlingetilskuddet som økes, det er et godt skritt i riktig retning. Det settes også av midler til nye senter mot arbeidslivskriminalitet, det er veldig bra. Til slutt vil jeg gi de fire partiene ros for ytterlig å øke kravet til effektivisering av offentlig sektor.

Les alt om budsjettenigheten her, her, her og her.