Et godt budsjett for arbeidsplasser

Dette er et godt budsjett for Norge og norsk næringsliv. Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser.

#205

NHO er svært fornøyd med at skatten på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet. Her er Kristin Skogen Lund og Øystein Dørum i Vandrehallen på Stortinget under fremleggelsen av statsbudsjettet. (Foto:Scanpix)

Publisert 12.10.17

Statsbudsjettet

- Pasienten er friskmeldt. Medisineringen kan opphøre. Derfor er det bra at regjeringen reduserer veksten i oljepengebruk i neste års statsbudsjett, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Norsk økonomi er i rimelig god forfatning. Regjeringen vil derfor redusere veksten i oljepengebruk og i stor grad avslutte krisetiltak som var geografisk og tidsmessig begrenset.

- Det var riktig å bruke ekstra oljepenger da deler av norsk økonomi slet. Men nå er tiden her for å avslutte det som var ment å være midlertidige tiltak, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

- Norsk økonomi nærmer seg normaltilstanden. Da er det naturlig at veksten i oljepengebruken dempes ned mot antatt normalnivå, slik at oljepengebruken er bærekraftig på sikt.

Glad for at maskinskatten fjernes

NHO-sjefen er også svært fornøyd med at skatten på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet:

- Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter. Den kan gjøre at utenlandske bedrifter velger bort Norge, blant annet at store IT-giganter ikke legger datasentre hit. Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter.

Skogen Lund gir også tommel opp for at skatteforliket følges opp, ved at selskapsskattesatsen reduseres til 23 prosent og at verdsettelsen av arbeidende kapital gis en rabatt på 20 prosent, som grunnlag for formuesskatten.

- Vi er dessuten fornøyd med at satsingen på samferdsel fortsetter og at en ambisiøs Nasjonal Transportplan følges opp på en god måte. Det fremmer vekst og omstilling og er viktig for bedrifter over hele landet. Det er også positivt at satsingen på Nye Veier fortsetter i henhold til opptrappingsplanen. Dette er i samsvar med effektiviseringen av offentlig sektor.

Les også: Fremtidsrettet å satse på yrkesfag

Karbonfangst må realiseres

- Arbeidet med karbonlagring (CCS) er svært viktig. Vi forstår at dette er krevende, men våre medlemsbedrifter forutsetter at dette blir realisert. Det er nødvendig for å nå målene i Parisavtalen – og på CCS ligger Norge i front. Dette er avgjørende for fremtiden både til norsk olje og gass og norsk industri. CCS er dyrt, men det er enda dyrere å ikke ha en bærekraftig gassnæring.

NHO-sjefen er spørrende til om innsatsen er tilstrekkelig på kompetanse, innovasjon og forskning: - Det er dette som skal skape arbeidsplasser og sikre velferden fremover. I tillegg trenger vi et løft når det gjelder utstyr i yrkesopplæringen. Dette er en gruppe arbeidstakere som er etterspurt i bedriftene, men da må de ha den nødvendige og oppdaterte kompetansen.

- Økningen i momsen fra 10 til 12 prosent er uheldig for reiseliv- og transportnæringen. Med små marginer i mange virksomheter, særlig i reiseliv, så kan dette gå utover arbeidsplasser i hele landet, sier Skogen Lund.

For pressehenvendelser, ring 480 22 800