REVIDERT NASJONALBUDSJETT

Flere jobber sikrer velferden

- Det er bra at regjeringen har samme mål som oss: flere jobber i privat sektor som skal sikre velferden fremover, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Arne Møgster viser frem en av DOF sine supplybåter. Den ligger til kai i Storebø.

Lønnsomme arbeidsplasser i privat, konkurranseutsatt sektor er den eneste bærekraftige løsningen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund - her på et tidligere besøk hos Arne og Helge Møgster, sammen med regiondirektør Tom Knudsen.

Publisert 11.05.17

Vestlandet, Statsbudsjettet

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem torsdag. Der kommer det frem at oljepengebruken reduseres med 4,7 milliarder kroner i forhold til det som ble lagt til grunn i høst.

- Det er bra at Regjeringen i et valgår ikke bruker et økt handlingsrom bare på "brus og ballonger", men også på det viktigste: tiltak mot ledighet og det å skape arbeidsplasser, sier Skogen Lund. 

- NHO mener det riktig at oljepengebruken reduseres når veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å ta seg noe opp, slik også våre medlemsbedrifter melder til oss. Budsjettet er fortsatt ekspansivt. For NHO er det viktig at politikken støtter opp om kronekursen slik at den kostnadsmessige konkurranseevnen ivaretas, sier Skogen Lund.

Regjeringen styrker kampen mot arbeidsledighet gjennom 500 flere tiltaksplasser, oppfølging av langtidsledige og utvidet ungdomssatsing.

- NHO har lenge uttrykt bekymring for at mange unge står utenfor jobb eller utdanning. Det er positivt at regjeringen øker bevilgningene rettet mot denne gruppa, og særlig positivt at midlene skal gå til kompetansehevende tiltak. Mange unge utenfor har ikke fullført videregående skolegang.

For å skape nye arbeidsplasser gir Regjeringen skatteinsentiver for investeringer i oppstartsselskaper.

- Det er positivt at Regjeringen ser behovet for privat kapital for å få større fart i nyinvesteringer og omstillinger. NHO støtter forslaget om skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper. Vi mener en reduksjon i formuesskatten på arbeidende kapital også ville vært et bidrag til de etablerte bedriftene i jobben med å skape nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund. 

- Veksten i norsk økonomi fremover må bygges på lønnsomme arbeidsplasser i privat, konkurranseutsatt sektor. Det er den eneste bærekraftige løsningen, sier Skogen Lund.