Fornøyd med effektivisering av Mattilsynet

NHO Mat og Landbruk er fornøyd med at regjeringen nå varsler at de ønsker å effektivisere organisasjonsstrukturen i Mattilsynet og sørge for enhetlig klagebehandling. 

Publisert 14.05.14

Statsbudsjettet

Regjeringen varsler disse endringene i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag.

-Norsk matindustri er opptatt av å bevare og videreutvikle høy mattrygghet, god dyrehelse og dyrevelferd, som er en strategisk konkurransefaktor for næringen. Vi i NHO Mat og Landbruk ønsker derfor å bidra til et så kompetent, enhetlig og effektivt Mattilsyn som mulig, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør i NHO Mat og Landbruk.

 Lenvik understreker likevel at foreningen er usikker på om signalene i det reviderte budsjettet er tilstrekkelige. -Vi mener også at Mattilsynets hovedkontor bør samlokaliseres til ett fagmiljø og at koordineringen mellom regelverksutvikling og kontrollsiden må bli bedre, sier han. 

Kontaktperson NHO Mat og Landbruk: 
Gaute Lenvik, adm. dir., tlf. 91788686