Forskningstiltakene må bli permanente

NHO mener det er positivt at regjeringen har med en ettårig tiltakspakke med ekstrabevilgninger til forskning og innovasjon i sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

Seniorrådgiver Tore Li i NHO

Seniorrådgiver Tore Li i NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO

Publisert 06.10.16

Statsbudsjettet

I pakken ligger følgende:

  • 100 millioner kroner til innovasjonslån
  • 100 millioner kroner til utrustning og oppgradering av forskningsfartøy
  • 50 millioner kroner til Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA)
  • 50 millioner kroner til Forny2020
  • 30 millioner kroner til miljøteknologiordningen

- Dette er svært viktige tiltak for å hjelpe bedriftene i en tid med påtrengende omstillingsbehov, sier seniorrådgiver Tore Li i NHO.

- Disse omstillingsbehovene vil imidlertid fortsatt være der i mange år etter 2017. Derfor må ekstra-bevilgningene gjøres permanente og videreføres etter 2017.

God vekst

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til en realvekst på forskningsområdet på 3,1 prosent.

- Det er positivt, og er en god videreføring av realveksten på forskningsstatsbudsjettene de senere årene, sier Li.

NHO noterer seg samtidig at halvparten av veksten går til "FF Kronprins Haakon", et nytt forskningsfartøy under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følger opp langtidsplanen

Det er bra at Regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det inkluderer blant annet 120 nye rekrutteringsstillinger, der næringslivets behov skal vektlegges spesielt. Det er også økte rammer til stimuleringstiltak som skal øke norske forskningsinstitutters og bedrifters deltagelse i EU-forskningen.

- Og så er det veldig positivt at Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til en Norsk Katapult. Det fyller et tomrom i virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon, sier Li.

For teknologi-intensive bedrifter blir nemlig pilotering, testing og simulering en stadig viktigere del av teknologimodningen fra forskning til marked.

Fysiske testsentre i regi av en Norsk Katapult vil bidra til at nye teknologiske løsninger kan testes ut og demonstreres og dermed finne veien til markedet raskere enn ellers.

Økte grenser for SkatteFUNN

Regjeringen foreslår å øke grensene for fradragsgrunnlaget fra 20 til 25 millioner kroner på bedriftenes egenutførte forskning og utvikling og fra 40 til 50 millioner kroner på bedriftenes samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner.

Dette vil gjøre SkatteFUNN-ordningen noe mer gunstig for mellomstore og store bedrifter.

- Imidlertid ville en heving av timesatsen hatt en større effekt for å gjøre SkatteFUNN mer attraktiv, sier Li.

Dagens timesats på 600 kroner er for lav i forhold til bedriftenes reelle prosjektkostnader.

SkatteFUNN er nå under evaluering. Evalueringsrapporten vil foreligge i juni 2018.

Kontakt oss

Tore Li

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tore.li@nho.no
Mobil
90869664