Fortsatt bra for verdiskaping

NHO er fornøyd med at reduksjonen av selskapsskatten beholdes gjennom budsjettforliket på Stortinget.

Mandag ble regjerings- og samarbeidspartiene på Stortinget enige om et budsjett for neste år.

Publisert 24.11.15

Statsbudsjettet

- Vi er glade for at dette fortsatt er et budsjett for verdiskaping, og at regjeringens satsing på vekstfremmende endringer i skattesystemet er ivaretatt i forliket, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto.

Harto understreker at budsjettforhandlingene har foregått i ekstra krevende omstendigheter:

- Vi ser nedgang i oljeinvesteringene og økning i arbeidsledigheten. Samtidig måtte politikerne finne dekning for økte asylkostnader på 9,5 milliarder. I en slik situasjon er det bra at jobbskapende tiltak i stor grad er skjermet.

Selskapsskatten settes ned til 25 prosent slik regjeringen foreslo, og de beholder i det vesentlige skattepakken fra det såkalte tilleggsnummeret. Det negative er at formuesskattesatsen blir på samme nivå som i fjor, men med en liten heving av bunnfradraget.

Muligheter for Alnabru

- Det er bra at vi fortsatt har et godt budsjett på samferdsel og godt trykk på veiinvesteringene, selv om det lukter litt mindre asfalt enn det gjorde i oktober, sier Harto.

- Vi har merket oss at det settes av 275 millioner til jernbaneinvesteringer, og vil sterkt oppfordre regjeringen til å prioritere en betydelig andel av dette til strakstiltak på Alnabru-terminalen. Dette er kritisk for godstransporten i Norge.

NHO advarer samtidig mot flyseteavgiften som de mener vil være svært negativ for flybransjen.

Satsing på kunnskap og innovasjon

Budsjettpartnerne gjør gode grep når det gjelder forskning, kompetanse og innovasjon, mener Harto:

- Det er positivt med et nytt såkornfond. Vi er også positive til at det settes av mer til næringsrettet forskning, og at det øremerkes studieplasser til informatikk.

- Ikke minst er det viktig for yrkesfagene at bedrifter som vil satse på lærlinger får økt lærlingtilskudd. NHO mener at tilskuddet bør ligge på nivå med en skoleplass, og årets opptrapping er et godt skritt for å lukke gapet.

Kontakt oss

Bjarne Sørhus

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

bjarne.sorhus@nho.no
Mobil
41223323