Gebyrer settes ned

Overprisede gebyrer til Brønnøysundregistrene skal settes ned med rundt 80 millioner kroner i 2016. Det går frem av forslaget til statsbudsjett fra Næringsdepartementet.

Publisert 09.10.15

Statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å redusere overprisede gebyrer og sektoravgifter med om lag 109 mill. kroner. Særlig er gebyrene til Brønnøysundregistrene overprisede.

De fleste av tjenestene i Brønnøysundregistrene er finansiert av gebyrer fra brukerne, for eksempel koster det 5 666 kroner å registrere et nytt aksjeselskap. Hvert år betaler brukerne over en halv milliard kroner i gebyrer, et beløp som nå skal reduseres med rundt 80 millioner kroner, eller rundt 15 prosent.

Fortsatt vil registrene kreve inn 120 millioner mer i gebyr enn det koster å utføre tjenestene.

Det er ennå ikke klart hvilke gebyrer som blir redusert, med hvor mye og for hvem.

- Vi ser positivt på at overprisede gebyrer reduseres, sier fungerende avdelingsdirektør Arnhild D. Gjønnes i NHO. - Det er uheldig at næringslivet betaler for noe annet eller mer enn det tjenestene faktisk koster å utføre. 

Kartlegging av gebyrpraksis i staten

NHO har lenge etterlyst en kartlegging av statens gebyrpraksis, og det er positivt at Finansdepartementet har gjennomført dette. Manglende informasjon til brukerne om hva tjenestene faktisk koster å utføre er et problem, ifølge Gjønnes.

«Generelt kan det stilles spørsmål ved om brukerne får god nok informasjon om hva de betaler for», innrømmer Finansdepartementet. Kartleggingen har i betydelig grad identifisert problemer eller spørsmål ved betalingsordningene som skal følges opp.

Finansdepartementet har også utarbeidet nye bestemmelser om gebyr og sektoravgifter i vedlegg til budsjettet. NHO ser positivt på flere av presiseringene som er gjort.

- Likevel vil vi advare mot en utvikling der næringslivet betaler stadig mer i gebyrer for offentlig myndighetsutøvelse. Slik NHO ser det, er det ikke er grunn til å øke den samlede gebyrinnbetalingen fra næringslivet, avslutter Gjønnes.