Trenger tiltak mot investeringstørken

NHO etterlyser tiltak for å øke investeringene i fastlands-Norge. 

Publisert 21.05.14

Statsbudsjettet

I et brev til Stortinges finanskomité skriver NHO at revidert nasjonalbudsjett 2014 gir en god beskrivelse av den økonomiske utviklingen i Norge. Likevel mener NHO at budsjettet mangler konkret politikk for hva som skal til for å øke investeringene i ikke-oljerelatert næringsliv. 

- I revidert nasjonalbudsjett kommenteres det lave investeringsnivået, men det gjøres etter det vi kan se, ikke noe forsøk på å forklare hva som holder investeringene tilbake, heter det i brevet.

NHO mener at det nå er viktig at politikken legges mer til rette for en oppgang i ikke-oljetilknyttede næringer i fastlandsøkonomien. Et eksempel er fjerning av formuesskatten.

Skuffelsen over at innstramningen i permitteringsreglene opprettholdes blir også bemerket. 

NHO mener også at det er positivt at Regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett slutter opp om frontfagsmodellen og normen for lønnsdannelsen noe som kan bidra til lavere lønns- og kostnadsvekst.