FORMUESSKATT

Mer til utvikling og innovasjon

Penger spart på formuesskatt gir penger til utvikling og nyskaping i bedriftene, ifølge NHO-president Tore Ulstein.

NHO-president Tore Ulstein mener det er en sammenheng mellom formuesskatt og investeringer.

Publisert 31.10.14

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

Ulstein er opptatt av å beholde mer penger i bedriftene:

- Bedriftene må betale ekstra utbytte å betale formuesskatten. Slipper eierne å betale formuesskatt, vil mange av dem la mer av pengene bli værende i bedriftene. Dette er penger som vil bli brukt til utvikling og nyskaping, sier han til Aftenposten.

- Jeg mener det er en sammenheng mellom formuesskatt og investeringer. Mer kapital vil sannsynligvis føre til at bedriftene gjør mer på utvikling og innovasjon.

Les mer i Aftenposten

Rekordlavt investeringsnivå

Ulstein, som også er styreleder og visekonsernsjef i Ulstein Group ASA, er bekymret for et lavt investeringsnivå.

- Investeringene er rekordlave – bare se på olje og maritim industri. Formues­skatten går på eierne – men bedriftene må betale ut. Eierne må tappe dem. Med tøffere tider og reduserte marginer er det spesielt viktig og utfordrende å beholde pengene i bedriftene, sier Ulstein til Dagens Næringsliv.

NHO-presidenten håper at Venstre og KrF vil besinne seg i de kommende budsjettforhandlingene, og skjønne at det ikke er bra for bedriftene å snu på regjeringens forslag.

- Bunnfradraget betyr lite for bedriftene. Det er skattesatsen som er veksthemmende. De fleste OECD-landene har kuttet formuesskatt. Hvorfor skal Norge være annerledes, spør Ulstein.

Les mer i Dagens Næringsliv (krever innlogging)

Styrke norsk verdiskaping

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver Civita-leder Kristin Clemet at dersom formuesskatten fjernes, blir det mer igjen til å investere i ekspansjon og nye arbeidsplasser, og investeringene vil få samme rammebetingelser som utenlandske konkurrenter har.

- Et klart flertall av bedrifter som er spurt, svarer at de vil styrke bedriften, dersom formuesskatten på nærings­investeringer fjernes. Og dersom det skjer, vil det også bli større inntekter til fordeling siden. Og det er dette som er poenget for dem som mener at formuesskatten bør fjernes: De tror at dette vil bidra til å styrke norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser i fremtiden.

Les hele kronikken her

Se video: Slik påvirker formuesskatten familiebedriften Hotel Union Geiranger