Nå skal det bli lettere å investere i oppstartsselskaper

Regjeringen vil at de som investerer i oppstartsselskaper skal få skattefradrag. Det er viktig for å skape flere arbeidsplasser, mener NHO.

Arbeidsplass. Problemløsning. Foto.

Ordningene skal styrke tilførselen av privat kapital i selskaper og lette skattebelastningen for gründere. Illustrasjonsfoto/Maskot.

Publisert 11.05.17

Oslo og Akershus, Statsbudsjettet

- Det er positivt at regjeringen ser behovet for privat kapital for å få større fart i nyinvesteringer og omstillinger, sier NHO – sjef Kristin Skogen Lund.

NHO støtter derfor forslaget om skattefradrag for investeringer, som ble lagt frem i revidert nasjonalbudsjett torsdag.

- I tillegg mener vi at en reduksjon i formuesskatten på arbeidende kapital også ville vært et bidrag til de etablerte bedriftene i jobben med å skape nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund.

I det reviderte budsjettet varsler regjeringen at det også vil bli utsatt skatt på aksjeopsjoner. Beskatningen av opsjoner vil dermed skje på det tidspunktet aksjene selges, og ikke når opsjonene innløses og aksjene kjøpes.

- Det er positiv med en bedre opsjonsbeskatning som utsetter skattleggingen til det er noe å betale skatten med. Vi ser frem til det konkrete forslaget som vil komme i statsbudsjettet for 2018, sier Skogen Lund.

Les også fra Abelia: - En milepæl for oppstartsselskaper 

Hva betyr skatteendringene i praksis?

Skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper:

  • Personlige skatteytere skal nå få fradrag for investeringer på inntil en halv million kroner årlig i kvalifiserte aksjeselskaper.
  • Minstebeløpet skal være 30.000 kroner, og det settes et årlig tak på 1,5 millioner kroner per selskap. 
  • Selskapene kan maksimalt være seks år gamle, må ha færre enn 25 årsverk og kan ikke ha driftsinntekter eller balansesum over 40 millioner kroner.

Utsatt beskatning av opsjoner:

  • Når de gjelder beskatningen av opsjoner vil endringene bety at du må skatte på det tidspunktet aksjene selges, og ikke når de tildeles.
  • Regjeringen legger opp til en kombinert beskatning når aksjen selges. Den eventuelle gevinsten opp til den beregnende opsjonsfordelen skattelegges som lønnsinntekt, mens eventuell overskytende gevinst skattelegges som aksjegevinst.  
  • Ordningen vil gjelde for små, nyetablerte selskaper.

- Viktig for å tilrekke seg de beste hodene 

- Oppstartsselskaper i Norge i dag konkurrerer om arbeidskraft både med etablerte selskaper som kan tilby høyere lønn og en trygg arbeidsplass, og internasjonale oppstartsselskaper som ofte har gode opsjonsordninger, sier Vegard Vik, gründer og CFO i Kolonial.no. 

Han mener endringer i dagens opsjonsskatteordning er nødvendig for å gi norske oppstartsselskaper et verktøy for å kunne rekruttere og holde på de beste hodene. 

- Det vil også bidra til å skape flere nye arbeidsplasser og forbedre Norges omstillingsevne, sier Vik. 

Han mener Regjeringens varslede endringer i beskatning av opsjoner er et godt steg på veien.

- Det er i seg selv et gode at ansatte er med og eier deler av bedriften de jobber i. Mange nyansatte hos oss kommer rett fra skolebenken og har ikke midler til å investere i aksjer, og en slik ordning gjør det lettere for ansatte å bli medeiere i selskapet selv om de ikke har penger å kjøpe aksjer for, sier han. 

Vik mener likevel at det er enda mer forbedringspotensial: 

- Ordningen med å utsette opsjonsbeskatningen til gevinsten på aksjene faktisk er realisert er et godt første steg på veien. Likevel er ikke det i seg selv nok til å gjøre det attraktivt å tilby opsjoner som en del av kompensasjonen til de ansatte i oppstartselskaper. Jeg håper regjeringen i neste års statsbudsjett legger opp til at ansatte også vil kunne få kjøpe opsjoner i eget selskap og bli beskattet med kapitalskatt som en vanlig finansiell investor, og ikke med inntektsskatt som i dag, sier han.

NHO vil ta stilling til selve utformingen når forslaget foreligger i sin helhet i statsbudsjettet 2018.

Les mer om NHOs reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636