NHO i finanskomiteen: Få opp farten i grønt skifte

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sa seg fornøyd med regjeringens satsing på samferdsel og forskning, men er utålmodig når det gjelder skattereform og innfasing av grønn teknologi.

#205

NHOs Kristin Skogen Lund og Svein Oppegaard i torsdagens høring i finanskomiteen på Stortinget. (Foto: Stortingets nett-TV)

Publisert 13.10.16

Statsbudsjettet

- Vi har bedt regjeringen gjennomføre skatteskift det er enighet om allerede i 2017-budsjettet, sa Skogen Lund.- Heller det enn å vente til 2018, fordi selv dette etter vårt syn ikke er mer enn et skritt i riktig retning.

Se NHOs brev til Finanskomiteen, med kommentarer til statsbudsjettet

NHO mener selskapsskattesatsen bør senkes til 23 prosent allerede i 2017, og at verdsettelsen av arbeidende kapital i formuesskatten bør senkes til 80% samtidig.

Skogen Lund pekte også på at blant annet finansskatten gjør at skatteopplegget i budsjettet som helhet er en skatteskjerpelse for næringslivet.

- Det er ingen god skattepakke når regjeringen opprettholder eiendomsskatt på verk og bruk, fjerner startavskrivninger og ikke reduserer selskapsskatten lenger enn til 24 prosent, sa hun.

Ikke grønt skifte med rød bunnlinje

NHO-sjefen var også opptatt av at finanskomiteen må legge vekten på klimaeffekt når de skal forhandle om grønt skifte.

- Vi vil peke på at de økte drivstoffavgiftene rammer bedriftene gjennom økte transportkostnader, uten at de kan forventes å ha store effekter på klimagassutslippene, sa hun. - Det blir ikke noe grønt skifte med rød bunnlinje.

NHO har foreslått at det etableres et CO₂-fond, der inntektene som i dag kommer fra CO₂-avgift på drivstoff brukes til å stimulere et grønt skifte i næringstransporten. Det kan håndteres ved å etablere en ny miljøavtale mellom staten og næringslivet. I avtalen påtar næringsaktørene seg konkrete forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp. Bedrifter som omfattes av avtalen, betaler en medlemsavgift til CO₂-fondet i stedet for CO₂-avgift til staten. Inntektene til fondet brukes til å dekke medlemmenes merkostnader ved investering i fornybar fremdriftsteknologi på kjøretøy og transportmateriell, og til delvis dekning av investering i lade- og fylleinfrastruktur.

- Og det er her kombinasjonen av pisk og gulrot ligger – og det er denne kombinasjonen som har gjort NOx-fondet til en suksess tidligere, sa Skogen Lund.

Les mer om NHOs forslag om CO₂-fond