Statsbudsjettet legger til rette for flere private jobber

NHO mener at regjeringen leverer på samferdsel, forskning og sysselsetting i sitt forslag til statsbudsjett.

Statsbudsjettet vil stimulere bedriftene til å få flere i arbeid

Publisert 06.10.16

Statsbudsjettet

Pressehenvendelser: 480 22 800

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

- Vi trenger flere private arbeidsplasser i Norge, også for å sikre inntekter til fellesskapet. Det er derfor bra at regjeringen leverer på samferdsel, forskning og målrettede tiltak for sysselsetting, sier Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO.

Han etterlyser imidlertid høyere tempo på innføringen av skattereformen:
- De går i riktig retning, men vi skulle gjerne sett at de gjorde mer nå, for å stimulere til fortsatt omstilling og ny vekst.

- Men det er viktig at offentlig etterspørsel ikke fortrenger omstilling i privat sektor og at rentenivå og kronekurs ikke settes over styr, når pilene nå ser ut til å snu i positiv retning.

Oljeavhengigheten øker

Regjeringen demper veksten i oljepengebruken noe, men sett i forhold til veksten i fastlandsøkonomien øker oljepengebruken fortsatt. Det betyr at oljeavhengigheten i økonomien øker:
- Dette er ikke bærekraftig på sikt. Allerede i 2018-budsjettet bør veksten reduseres ytterligere, sier Oppegaard. 

Flere kommentarer fra NHO

  • De økte drivstoffavgiftene rammer våre medlemsbedrifter uten å gi de store effektene på klimagassutslippene. Vi er glad for at regjeringen har en positiv holdning til næringslivets forslag om et CO2-fond, som skal fremme overgangen til en mer klimavennlig transport. Dersom de følger opp en slik løsning, vil det garantert gi lavere utslipp.

  • Vi skulle gjerne sett at regjeringen hadde høyere tempo i gjennomføringen av skattereformen, både når det gjelder selskapsskatt og formuesskatt. De vil blant annet senke selskapsskatten fra 25 til 24 prosent – vi håpet de ville gå ned til målet om 23 prosent allerede i dette budsjettet.

  • Bedriftene er avhengige av gode veier og velfungerende banetilbud. At regjeringen nå overoppfyller en ambisiøs Nasjonal transportplan (NTP) er veldig bra. 

  • Selv om våre medlemmer melder om bedre tider, er det fortsatt vanskelig i noen regioner. Tiltakene i budsjettet rettet mot Sør- og Vestlandet vil bidra til at flere kommer i arbeid.

  • Vi har vært opptatt av å styrke arbeidslinjen. Dette budsjettet bidrar til det, blant annet med å utvide ordningen med lønnstilskudd, satsing på unge ledige og få flyktninger raskere i jobb.

  • Forskning og innovasjon er viktig for å skape nytt næringsliv. Her opplever vi at regjeringen følger opp en god satsing gjennom hele perioden, blant annet styrking av næringsrettet forskning, samt industrielle innovasjonssentre.