Mediestøtten er særlig viktig nå

Mediene er en demokratisk bærebjelke som ruster. Derfor er NHO bekymret for Regjeringens forslag om å kutte mediestøtten med 25,7 millioner kroner.

#205

Vi er bekymret for en sviktende innholdsproduksjon i norsk presse, og at den ikke blir savnet før det er for sent. Fotograf: Øyvind Lind-Fossen

Publisert 30.10.17

Statsbudsjettet

Mens internasjonale giganter tar annonsekronene, sitter norske medier igjen med ører. Det kan bli et alvorlig demokratisk problem når våre medier i mindre grad har råd til å produsere norsk journalistikk. 

 Nyhetsmediene er en samfunnskraft som er avgjørende for et transparent og opplyst samfunn tuftet på tillit. Journalistikkens rolle er å informere befolkningen der ulike synspunkter kommer frem, og stille seg kritiske til maktinstitusjoner i samfunnet – LO og NHO inkludert. 

 Publikumsoppslutningen om våre medier er stabilt høy.  Men når for eksempel Google og Facebook, som ikke selv produserer innhold, stikker av med brorparten av de samlede inntektene – og knapt betaler skatt - så legger det et voldsomt press på norskprodusert journalistikk.

En trend vi ser er at samfunnsområder som arbeidsliv, som tidligere ble fulgt regelmessig av journalister, nå dekkes mer sporadisk, fra sak til sak.  Vi er bekymret for en sviktende innholdsproduksjon, og at den ikke blir savnet før det er for sent.

NHO ber derfor om at regjeringen reverserer det foreslåtte kuttet i statsbudsjettet for 2018 på 25,7 millioner kroner.