Reaksjoner på statsbudsjettet 2018

Les kommentarer på statsbudsjettet fra NHOs landsforeninger. Saken oppdateres.

Fra stortingets vandrehall - under fremleggelse av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm.dir i Norsk Olje og Gass, Øystein Dørum, sjeføkonom NHO og Kristin Skogen Lund, adm.dir i NHO, i Stortingets vandrehall under fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2018. Fotograf: Thomas Brun/NTB

Publisert 12.10.17

Statsbudsjettet

Abelia: Digitaliseringens unnasluntrere

– Vi trenger et kraftig digitalt taktskifte. Digitalisering kan spare det offentlige for 65 milliarder kroner, men det er for mange unnasluntrere i regjeringen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Les mer fra Abelia

BNL: Regjeringen må ruste opp den digitale infrastrukturen

Det må planlegges og bygges raskere og sørge for bedre kontroll i drift og vedlikehold. - Digitalisering vil gi mer vei og jernbane for pengene, mener Byggenæringens Landsforening, (BNL).

Les mer fra BNL

Energi Norge: Regjeringen svekker Norges største grønne konkurransefortrinn

– Det er svært skuffende at regjeringen ikke følger opp sin egen energimelding og sine nylig vedtatte partiprogrammer. I stedet for å revitalisere selve motoren i Norges grønne skifte – den store, regulerbare vannkraften – velger regjeringen å svekke fornybarnæringens konkurranseevne med nok en skatteskjerpelse, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Les mer fra Energi Norge

Mediebedriftene

Det er uforståelig at kulturministeren ikke lytter til svært tydelige råd fra Mediemangfoldsutvalget og en samlet norsk mediebransje, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Les mer fra Mediebedriftene

Norges Bilbransjeforbund

- Regjeringen kommer nå med et historisk løftebrudd, som også KrF allerede har påpekt. Å fjerne fritaket elbiler har hatt allerede nå er det motsatte av enigheten som ble nådd i 2015, det er på tvers av alle politiske signaler, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund.

Les mer fra Norges Bilbransjeforbund

Norsk olje og gass: Økt oljeproduksjon gir mindre velferdskutt

Årets statsbudsjett viser at en aktiv olje- og gassnæring er nødvendig for å redusere gapet mellom utgifter og inntekter i årene fremover.  – Produksjon av olje og gass i Norge er avgjørende for å lette omstillingene, og unngå kutt i viktige velferdsordninger, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Les mer fra Norsk olje og gass

NHO Mat og Drikke: Fortsetter å øke særavgiftene på autopilot

- Regjeringen leverer et godt budsjett, men det et er svært skuffende at den årlige prisjusteringen på særavgiftene fortsetter. Det bidrar til å øke handelslekkasjen til våre naboland, stimulere til smuglerkriminalitet og undergrave norske arbeidsplasser, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Les mer fra NHO Mat og Drikke

NHO Reiseliv: Momssjokk for reiselivet 

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent. Det vil ramme hotellene, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport.

Les mer fra NHO Reiseliv

NHO Transport: Utdanningstøtte til bussjåfører viktig for rekrutteringen

I Statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at voksne kandidater som vil ta grunnutdanning som bussjåfør skal få rett til lånekassestøtte. – Dette er et svært gledelig og viktig tiltak for å dekke behovet på 1000 nye dyktige bussjåfører årlig, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport. Les hele saken her. 

Les flere kommentarer fra NHO Transport

Norsk Industri: Fornøyd med at maskinskatten fjernes

Norsk Industri er fornøyd med at regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 vil fjerne maskinskatten for mesteparten av industrien over fem år.

Les mer fra Norsk Industri

Sjømat Norge: Fortsatt satsing på sjømatnæringen viktig for velferden

-Regjeringen og støttepartiene har loset oss gjennom en periode med utfordrende fall i oljeprisene. I det lange løp må omstillingen fortsette, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark. Han mener at sjømatnæringen med dens leverandører kommer til å bli svært viktig, og han har klare forventninger om at regjeringen fremover må føre en offensiv politikk for å styrke sjømatnæringene og den marine næringsklyngen.

Les mer fra Sjømat Norge