Regjeringen ser muligheter innen bioøkonomien

NHO Mat og Landbruk er glad for at regjeringen ser de mulighetene som ligger i en satsing på bioøkonomi.

Norge har både naturressursene og kunnskapen som skal til for å satse på bioøkonomi.

Publisert 08.10.14

Statsbudsjettet

Norge har både naturressursene og kunnskapen som skal til for å satse på bioøkonomi – at biomasse fra jorda, skogen og havet omdannes til mat, energi og industrielle produkter. Hvis vi lykkes kan norsk fastlandsøkonomi få flere ben å stå på samtidig som klimaet påvirkes langt mindre enn i dag.

- Vi er glad for at Regjeringen ser de mulighetene som ligger i en satsing på bioøkonomi, sier administrerende direktør Gaute Lenvik i NHO Mat og Landbruk.

Det gjelder både betydningen som karbonkretsløpet har for fangst og lagring av CO2, men også mulighetene som bioøkonomien kan bety for norsk næringsliv.

Etterlyser satsing

Kristin Skogen Lund er også positiv til Regjeringens omtale av bioøkonomiens rolle i klimaarbeidet og muligheter for næringslivet, men etterlyser satsing.

- Bioøkonomien er en del av vår vei mot lavutslippsamfunnet, sier Skogen Lund.

Ifølge Skogen Lund har Norge et godt utgangspunkt for å bli en av vinnerne også i fremtidens næringsliv.

- Med utgangspunkt i vår fornybare energi og relevant kompetanse fra prosessindustri og petroleumsrelatert virksomhet kan norsk biomasse fra jord, skog og hav utgjøre en viktig del av verdiskapingen her i landet fremover. Men satsing må til i dag for å realisere morgendagens muligheter, sier Skogen Lund.