Ruster Norge for fremtiden

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er glad for at statsbudsjettet bidrar til å ruste Norge for fremtiden.

Se video der Kristin Skogen Lund møter pressen for å kommentere statsbudsjettet.

Publisert 09.10.14

Statsbudsjettet

Torsdag møtte Skogen Lund i regjeringens kontaktutvalg. Hun roste regjeringen for å investere i samferdsel, kunnskap og forskning.

- Det vil gjøre oss i stand til å ha en bedre verdiskaping i fremtiden, sier NHOs adm. direktør Skogen Lund.

- Skal man ha noe å fordele, må man også sikre at man har et nærings- og arbeidsliv som kan levere den verdiskapingen som man skal dele fra.

- Da er det nødvendig å ha flest mulig i arbeid og det er nødvendig å ha et næringsliv som kan konkurrere. Uførereformen må ses i lys av at vi trenger å få flere inn i arbeidslivet og skattekuttene må ses i lys av at vi må ha et næringsliv som kan konkurrere.

Skogen Lund roser regjeringen for å ta grep som ikke alltid er populære. - Det viser ansvar.

Se NHOs kommentarer om statsbudsjettet her

I kontaktutvalget møtte statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen, i spissen for en rekke andre statsråder, en rekke organisasjoner i norsk arbeidsliv. Kontaktutvalget er en del av trepartssamarbeidet der myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner utveksler synspunkter.