- Avgjørende at kutt i selskapsskatten beholdes

- Det er bra at regjeringen holder fast på at selskapsskatten skal ned i 2016-budsjettet. Det er viktig i den internasjonale konkurransen og for norsk vekstevne, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Høyre, KrF, Venstre og Frp skal nå forsøke å forhandle seg frem til enighet om statsbudsjettet for neste år.

Publisert 30.10.15

Statsbudsjettet , SMB

I dag presenterte regjeringen det mye omtalte tilleggnummeret til statsbudsjettet, som angir hvordan økte flyktning- og asylsøkerkostnader på 9,5 milliarder kroner skal dekkes inn. NHO er fornøyd med at skattereformen ligger fast:

- Vi mener det er helt avgjørende å styrke investeringene i norsk næringsliv for å møte utfordringene vi nå står foran. Da må selskapsskatten ned til et konkurransedyktig nivå. NHO er glad for at regjeringen ikke går tilbake på forslaget om reduksjon i selskapsskatten. Det er viktig at det ikke skapes usikkerhet rundt skattereformen slik at norske bedrifter tør å investere og skape nye arbeidsplasser, sier Skogen Lund.

Redusert skattelette for personer

I regjeringens forslag reduseres skattelettelsene til personer noe. NHO støtter innstrammingen i trinnskatten på 1,1 mrd kroner, men foreslår å dekke inn reduksjonen helt og dermed gjøre omleggingen for personer omtrent provenynøytral.

- Skjerm jobbskapende tiltak

Må vri formuesskatten

Regjeringen foreslår også å droppe kutt i satsen på formuesskatten. Forslaget om høyere bunnfradrag står ved lag.

- Vi skulle gjerne beholdt – og helst økt – det opprinnelige forslaget, som ikke utgjorde de store summene i denne sammenhengen. Men vi imøteser en utredning om målrettede lettelser for næringsrelatert kapital, sier Skogen Lund.

Forskning skjermes, men kutt i vei og bane

NHO er godt fornøyd med at det gode forskningsbudsjettet skjermes for kutt.

- Det er imidlertid uheldig at det kuttes på vei og jernbane i en periode der norsk næringsliv møter store utfordringer. NHO mener det er svært viktig at det ikke kommer nye kutt innenfor vei og bane i forhandlingene i Stortinget, avslutter Kristin Skogen Lund.