Reaksjoner på statsbudsjettet 2017

Les budsjettkommentarene fra NHOs landsforeninger.

Fra stortingets vandrehall - under fremleggelse av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

Fra stortingets vandrehall - fremleggelse av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 Foto: Tuva Gaarder Nordlie, NHO

Publisert 06.10.16

Statsbudsjettet

Abelia: Stortinget må få Norge ut av luksusfellen

- Det er et tankekors at vi i en situasjon med stort behov for nye bærekraftige arbeidsplasser kan få regjeringskrise på grunn av en drivstoffavgift på noen tiøringer, sier adm. dir. Håkon Haugli.

Les mer fra Abelia 

Byggenæringen krever at offentlige investeringer skaper flere arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel. I tillegg legges det fram en tiltakspakke for kystkommunene i Sør-Norge på 650 millioner kroner. – BNL støtter forslagene, men etterlyser en strategi for hvordan de store investeringene i bygg og anlegg skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling, sier adm. dir. Jon Sandnes i BNL.

Les mer fra BNL 

Energi Norge: Statsbudsjettet: Skattlegger fornybart hardere enn fossilt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke særskatten og marginalskatten på vannkraft, samtidig som skjermingsfradraget holdes uendret.

Les mer fra Energi Norge 

Mediebedriftene: Skuffet over kutt i pressestøtten

Kulturministeren er godt kjent med hvor tøffe tider det er i bransjen. Nå trenger mediehusene forutsigbarhet, men dette har hun valgt å se bort fra, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL.

Les mer fra Mediebedriftene 


Norsk Industri: Et budsjett for verdiskaping

- Fortsatt bruker Regjeringen for mange Oljefond-milliarder, men innretningen av denne pengebruken – til forskning, samferdsel og redusert skatt på arbeidende kapital – samsvarer godt med det Norsk Industri i lang tid har bedt om, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen.

Les mer fra Norsk Industri 

Norsk olje og gass: Alvorlig ubalanse mellom oljeinntekter og oljepengebruk

Regjeringens anslag for oljeinntekter i statsbudsjettet 2017 (netto kontantstrøm) er 138 milliarder kroner. Fortsatt utvikling av norsk sokkel og tilgang til nytt areal er avgjørende for at inntektsfallet ikke skal øke de kommende årene.

Les mer fra Norsk olje og gass 

NHO Reiseliv: - Flere positive elementer for reiselivet

Statsbudsjettet for neste år inneholder flere positive grep som kommer norske reiselivsbedrifter til gode, mener NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Les mer fra NHO Reiseliv

Nelfo: En forberedelse til ny Enova-avtale

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 har blitt dårlig mottatt av miljøvernorganisasjonene og opposisjonen som ønsker å akselerere det grønne skiftet. Nelfo støtter deler av kritikken, men fester sin lit til at Regjeringen vil imøtekomme den gjennom en ny Enova-avtale.

Les mer fra Nelfo

NHO Mat og Drikke: Grønn konkurransekraft: - Farten må opp

- Regjeringen leverer brukbart på samferdsel, men farten må opp i satsingen på grønn konkurransekraft, sier adm. dir. i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Les mer fra NHO Mat og Drikke 

Sjømat Norge: - Sjømat er en del av det grønne skiftet

Sjømatnæringen skaffer allerede store eksportinntekter til landet og har potensial for langt flere arbeidsplasser og verdiskaping dersom bedriftene får anledning til videreutvikling, sier adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Les mer fra Sjømat Norge

NHO Transport: Satsing på samferdsel

Samferdselsdepartementets budsjett viser at dagens regjering alt i alt overoppfyller ambisjonene i gjeldende Nasjonal transportplan.

Les mer fra NHO Transport

NHO Logistikk og Transport: I hovedsak positivt, men med enkelte skjønnhetsflekker

Les mer fra NHO Logistikk og Transport

NHO Sjøfart: Velter kostnadene på de reisende

- Regjeringen velter kostnadene for nye, miljøvennlige ferger på de reisende når de foreslår å øke billettprisen med 7,8 prosent. Det sier Knut Aarbakke, adm. dir. i NHO Sjøfart.

Les mer fra NHO Sjøfart

NHO Service: Møter viktige utfordringer i arbeidslivet

- Vi er tilfreds med at en viktig barriere mot konkurranse endelig fjernes ved innføringen av nøytral merverdiavgift for helseforetakene, fra 1.1. 2017. Dette åpner et stort marked for våre medlemsbedrifter og muliggjør bedre innkjøp og økt kostnadseffektivitet i helseforetakene, sier Anne Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service.

Les mer fra NHO Service

NP: Ønsker bioforlik og veiprising

- Vi savner at regjeringen tar stilling til veiprising. I statsbudsjettet vises det til både Grønn Skattekommisjon og høringer, men regjeringen tar altså ikke fatt på saken. Det skuffer oss, da vi mener at veiprising er fremtidens avgiftssystem. Veibruksavgifter er gårsdagens løsning, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleumsinstitutt.

Les mer fra Norsk Petroleumsinstitutt

NBF: Skjult økning i næringslivavgift

Økning i engangsavgiften for varebiler var på 230 000 000 kroner i 2016, i forslaget til statsbudsjett for 2017 vil økningen fortsette. Dette er en skjult næringslivsavgift ettersom det er bedrifter som kjøper bilene. Sammenlignet med 2015 vil trolig avgiftene for varebiler ha økt med 500 millioner i løpet av 2017.

Les mer fra Norges Bilbransjeforbund