Siste nytt om statsbudsjettet 2016

Statsbudsjettet 2016 legges frem onsdag 7. oktober 2015. Følg våre oppdateringer utover dagen.

Direkte

13:23

Gode energitiltak med forbedringspotensial, er Norsk Teknologis dom.

13:21

Sjømat er viktig for omstilling til ny verdiskaping, sier Sjømat Norge.

13:18

Hva betyr skattereformen for bedrifter og arbeidsplasser? NHO oppsummerer.

13:15

Hva mener NHO om statsbudsjettet? Les mer her.

13:12

Finansministerens pressekonferanse: - Hovedsvaret på utfordringene vi står overfor er vekst i private næringer, ikke vekst i offentlig sysselsetting, ikke kortsiktige løsninger.

13:03

NHO Reiseliv er glad for netto skattelettelser for næringslivet, men bekymret for økt reiselivsmoms.

13:00

NHO-organisasjonene Energi Norge, Abelia og Norsk Industri er fornøyde med at regjeringen vil gi datasentre redusert elavgift.

12:53

Regjeringen fortsetter sitt yrkesfagløft selv om det fortsatt er et stykke frem til det krafttaket NHO etterlyser.

12:49

12:43

12:17

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener selskapsskatten burde vært 20 prosent, men er alikevel fornøyd med statsbudsjettet. Hør kommentarer på DNtv.

11:33

- Stortingent må samle seg om en helhetlig og forutsigbar skattereform. Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser, sier Skogen Lund

11:31

– NHO mener selskapsskatten bør reduseres ned til 20 prosent, på nivå med våre nordiske naboland, sier Skogen Lund.

11:30

- En klar reduksjon i selskapsskatten gir høyere investeringer og bedre omstillingsevne, sier Kristin Skogen Lund.

11:25

Hva betyr skattereformen for bedrifter og arbeidsplasser? Les NHOs reaksjoner her.

11:18

10:52

Hva mener NHO om statsbudsjettet? Les mer her.

10:50

Skogen Lund er også glad for at budsjettet bidrar til den langsiktige omstillingen. - Skattelette virker, og er viktige for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser.

10:48

- Dette er et unntaksbudsjett, sier Skogen Lund. - Med lavere aktivitet i petroleumssektoren og stigende arbeidsledighet er det viktig med målrettede tiltak, som bør reverseres når økonomien snur.

10:45

- Det tas tydelige grep, både kortsiktige og langsiktige, som bidrar til å sikre omstillingen norsk økonomi går gjennom, sier  Skogen Lund.

10:38

- Dette er et budsjett som ser ut til å sko oss
for det vinterføret norsk økonomi er inne i, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

10:37

I Stortingets vandrehall begynner reaksjonene på regjeringens budsjettforslag å melde seg.

10:21

- Velferd kan ikke settes opp mot verdiskaping, det ene forutsetter det andre, sier Jensen.

10:18

- Regjeringens oppgave er å legge til rette for arbeid og aktivitet i økonomien, sier Jensen videre.

10:15

- Gründeren på Vestlandet, småbedriftslederen i Hedmark, fiskeren i Nord-Norge og vanlige folks arbeidsinnsats skal føre utviklingen videre, sier Jensen.

10:13

Finansminister Siv Jensen legger nå frem Statsbudsjettet for Stortinget.

09:55

Hva er proveny, gul bok og "under streken"? E24 forklarer statsbudsjettbegrepene.

09:26

Hvorfor trenger vi en skattereform? Les hva NHO svarer.

09:21

Videre melder NTB at finansministeren varslet "tiltak som raskt skal bremse veksten i arbeidsledigheten og mer strukturelle tiltak for å omstille økonomien på lengre sikt."

09:16

Da Siv Jensen møtte pressen i dag tidlig sa hun til NTB at  "budsjettet svarer på de utfordringene norsk økonomi står overfor, både på kort og lang sikt."

09:09

Velkommen til NHOs livedekning av statsbudsjettet for 2016. Her får du næringslivets reaksjoner og kommentarer til statsbudsjettet og til skattereformen som også legges frem for Stortinget i dag.