Status revidert

Her kan du lese NHO-fellesskapets kommentarer til revidert nasjonalbudsjett.

Publisert 14.05.14

Statsbudsjettet

Større forventninger til høsten
Revidert nasjonalbudsjett byr ikke på de store rundkastene, noe NHO-sjef Kristin Skogen Lund tar med stor ro.
Les hele saken

Venter nå på 2015-budsjettet
- Vi hadde ikke store forventninger til revidert nasjonalbudsjett, men vi venter nå spent på hva som kommer i statsbudsjettet for 2015. Regjeringens politiske plattform er gjennomsyret av et positivt syn på bruk av konkurranse og et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å sikre gode velferdsordninger. Vi forventer konkrete utslag i budsjettet neste år, sier Petter Furulund.
Les hele saken

Fornøyd med effektivisering av Mattilsynet
NHO Mat og Landbruk er fornøyd med at regjeringen nå varsler at de ønsker å effektivisere organisasjonsstrukturen i Mattilsynet og sørge for enhetlig klagebehandling.
Les hele saken

- Regjeringen gambler med kompetanse
BNL er svært skuffet over at regjeringen ikke endrer permitteringsreglene. BNL har advart at slik reglene nå er utformet, fører til oppsigelser. - Vi frykter kompetansetap i næringen, sier Jon Sandnes i en kommentar.
Les hele saken

200-kronersgrensen beholdes
-Det er svært positivt at regjeringen har hørt næringslivet i denne saken, slik at fribeløpet for privat nettimport ikke økes, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Handel, Merethe Britt Sunde.
Les hele saken  

Fagmiljøene må styrkes
- Kvaliteten i selve lærerutdanningen bør prioriteres fremfor etterutdanning, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.
Les hele saken

Abeliasjefen applauderer regjeringen
- Abelia er fornøyd med gjennomslaget vi har oppnådd i Revidert Nasjonalbudsjett hvor regjeringen øker støtten til nye bedrifter med 30 millioner, sier Håkon Haugli.
Les hele saken

Fortsatt lav elavgift for vareproduksjon
I revidert nasjonalbudsjett varsler Regjeringen å videreføre lav elavgift for industri og bergverk. -Dette gir industrien forutsigbarhet og stabilitet i årene fremover, sier adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.
Les hele saken

Etterlyser grønne avskrivninger
Energi Norge er skuffet over at regjeringen ikke har tatt innforslaget om grønne avskrivninger for fornybarinvesteringer i revidert nasjonalbudsjett. Gunstigere skatte- og avskrivingsregler i Sverige skyver fornybarinvesteringer over Kjølen. 
Les hele saken

Bra med konkurranse om godstogterminaler
Konkurranseutsetting vil gi økt innovasjon og produktivitet og styrke godstogsdriftens konkurransekraft, mener næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther.
Les hele saken

Gode virkemidler for å kompensere arbeidsgiveravgift
Virkemidlene regjeringen signaliserer som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift er godt nytt for våre medlemmer, sier Terje Sundfjord i NHO Transport.
Les hele saken