Tempoøkning, men etterslep på vei

- Regjeringen sier den skal overoppfylle når det gjelder økonomisk ramme og prosjekter. NHO forventer dermed betydelige løft også de neste årene for å sikre at NTP følges opp, for det er fremdeles stort etterslep på vei, sier næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO.

Publisert 08.10.14

Samferdsel, Statsbudsjettet

Samferdselsbudsjettet for 2015 viser en tempoøkning i bevilgningene til drift, vedlikehold og investering, samt vei og bane. Regjeringen bevilger nok til at etterslepet ikke øker, men det totale økonomiske etterslepet er fortsatt på 2.5 milliarder kroner etter 2 år av NTP. 

Innretting

- Det er bra at rammene til drift og vedlikehold av riksveiene nå øker så mye at man nå stopper forfallet og kan begynne å ta igjen et betydelig etterslep. Videre er det bra at investering i jernbane økes, sier Brubakk. Han legger til:

- Det er mer bekymringsfullt at etterslepet i bevilgninger til investering i vei øker. Her ligger Regjeringen om lag 4,5 mrd. kroner under NTP-planen. Det blir derfor særlig viktig å øke investeringsrammene til vei i årene fremover.

- NHO har lenge vært urolig for utviklingen for godstransport på jernbane som følge av dårlig driftsstabilitet. Vi skulle derfor sett at rammene til drift og vedlikehold av jernbanen var høyere. Rammene som foreslås til drift og vedlikehold ligger under gjennomsnittet for de fire første årene av NTP, sier han.

Gjennomføring

- For å kunne gjennomføre utbygging av nye prosjekter trenges det klare planer og det er positivt at regjeringen bevilger mer midler til planlegging. Det er også veldig bra at staten nå viser et større engasjement for å realisere et viktig prosjekt som Fornebubanen ved på bevilge 25 mill. kr til planlegging, sier han og legger til at: 

- Bruk av nye finansierings og gjennomføringsmodeller er etter NHOs mening et viktig grep for å få gjennomført et samferdselsløft.  Det er derfor gledelig at regjeringen vurderer å bruke OPS på flere av samferdselsprosjektene neste år. Det er viktig at man organiserer sektoren på en slik måte at man sikrer en effektiv bruk av midler som prioriteres.

 - Vi mener det er positive signaler fra regjeringen knyttet til det pågående arbeidet med transportreform fortsetter Brubakk. NHO mener det er på tide å se nærmere på hvordan vi har organisert samferdselssektor og tror det finnes flere muligheter for forbedring. Det er også interessant at det varsles om endringer av NTP. Vi tror at NTP som styringsdokument kan bedres dersom planen får mer karakter av en strategisk retning og la transportetatene få større ansvar knyttet til detaljplanlegging og gjennomføring, sier Brubakk.

Kontakt oss