REVIDERT

Terningkast 4

- Det er bra at tiltakene mot ledighet og oljenedtur målrettes til de deler av landet som er mest rammet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Finansminister Siv Jensen på talerstolen.

Finansminister Siv Jensen legger frem Revidert Nasjonalbudsjett 2016. (Foto fra departementets nett-tv.)

Publisert 11.05.16

Statsbudsjettet

Hun oppfatter at budsjettjusteringene, som regjeringen la frem onsdag, svarer på dette og derfor i stor grad er et budsjett for arbeid og verdiskaping.

- Norsk økonomi har brattere motbakker i enkelte regioner og næringer enn i andre. Derfor er det viktig å tilpasse hvilke tiltak som settes inn hvor, sier Skogen Lund.

- Budsjettimpulsen er overraskende sterk. Vi har forståelse for den meget krevende budsjettsituasjonen i år, men videre framover fra 2017 og utover må budsjettpolitikken holde en mer «stø kurs» med tydelig lavere vekst i utgiftene. Det må også jobbes med å skaffe inndekning for skatteendringene som er planlagt.

Utsatt betaling av formuesskatt

Utsatt betaling av formuesskatt for bedriftseiere med underskudd er ett av de endringene som var kjent på forhånd:

- Forslaget som kommer på formuesskatt løser ikke de langsiktige problemene. Skatten må fortsatt betales. Vi forventer nå at satsen senkes i budsjettet til høsten.

- Det er for øvrig nedslående at regjeringen ikke følger opp sitt eget forslag om fritak for eiendomsskatt på maskiner i små og store industrianlegg rundt om i landet.

Prøveordning med lønnstilskudd

Andre grep er tusen flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke arbeidsledigheten, samt utvidelse av permitteringsordningen. I tillegg endres dagpengereglene for å gjøre det enklere å kombinere ledighetstrygd med utdanning.

Lønnstilskudd kan bidra til at det er lettere å komme inn i arbeidslivet, og få relevant erfaring for å kunne bli der. Det er bra at regjeringen nå vil gi 500 nye plasser til arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd som en prøveordning.