Vil dempe oljepengebruken

Neste års statsbudsjett bør ha en lavere vekst i oljepengebruken, mener NHO, av hensyn til omstilling og bærekraft, renter og valutakurs.

Statsbudsjettet bør prioritere tiltak som kan skape ny vekst i norsk næringsliv og flere arbeidsplasser, mener NHO.

Publisert 04.03.16

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

I forkant av budsjettkonferansen som begynner søndag 6. mars, har NHO sendt et brev til regjeringens medlemmer, med innspill til statsbudsjettet 2017. Der peker NHO-sjef Kristin Skogen Lund på at omstilling og svak utvikling i deler av norsk økonomi understreker behovet for reformer og skarpere prioriteringer.

«NHO vil anbefale at den finanspolitiske stimulansen dempes noe i 2017 i forhold til 2016, gjennom en lavere vekst i oljepengebruken. Det skyldes at det må gis rom for omstillingene som finner sted i økonomien, langsiktige hensyn til bærekraft og ikke minst faren for renteoppgang og styrket valutakurs dersom finanspolitikken oppfattes som i overkant ekspansiv», heter det i brevet.

NHO mener at «statsbudsjettet bør derfor prioritere tiltak som kan skape ny vekst i norsk næringsliv og flere arbeidsplasser. Det innebærer lettelser i selskapsskatt og formuesskatt, samt investeringer i samferdsel, utdanning, forskning og innovasjon som bidrar til langsiktig omstilling».

Blant tiltak regjeringen bør prioritere er:

  • Skattereform, med redusert og forbedret selskaps- og formuesskatt
  • Minimum 50 milliarder kroner til investering, drift og vedlikehold av vei og jernbane
  • Målrettede midlertidige tiltak mot regional arbeidsledighet
  • Økt permitteringslengde opp mot 52 uker
  • Lønnstilskudd for ungdom og flyktninger utenfor arbeidslivet
  • Fortsatt satsning på forsking og utvikling
  • Fortsette effektiviseringen av offentlig sektor