Rekordlavt legemeldt sykefravær

-Det er gledelig at det legemeldte sykefraværet nå er på det laveste nivået siden IA-avtalen ble inngått, sier Lars Jacob Hiim i NHO.

Publisert 12.12.13

Arbeidslivspolitikk

Med et sykefravær på 5,8 prosent er privat sektor fortsatt "best i klassen", viser SSBs statistikk for tredje kvartal 2013 som ble lagt frem i dag.

Den største nedgangen i det legemeldte fraværet er innen personlig tjenesteyting og undervisning. Andelen lange sykefravær er gått noe ned. Samlet for IA-perioden kan vi se en svak nedadgående trend i det legemeldte sykefraværet.  I tredje kvartal var det egenmeldte fraværet 1,0 prosent, en nedgang på 9,8 prosent fra andre kvartal.  

Les SSBs statistikk her

-Det har vært en viss nedgang i alle næringer fra andre kvartal 2013 til tredje kvartal 2013.  Noen bransjer har ennå et potensiale til å redusere fraværet, men dette er et godt utgangspunkt for de nye IA-forhandlingene. I forhandlingene vil NHOs viktigste mål være å få til forenklinger og målrettede virkemidler for bedriftene, sier Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO.