Helse og velferd

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Nyheter

 • Feil om privat velferd

  De private leverandørene er et viktig supplement til det offentlige tilbudet, skriver Nina Solli og Dag Ekelberg.

  8. november 2016
 • Enormt potensial i norsk helsenæring

  - Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  13. mai 2016
 • Forskningsrådet vil stimulere helsenæringen

  Forskningsrådet vil øke innovasjon og verdiskaping i helsenæringen. Bidrar med inntil 45 millioner kroner til forskning og utvikling innen ny produksjonsteknologi og -prosesser.

  28. september 2016
 • Helsenæring med stort potensial

  En bred allianse i NHO går nå i bresjen for å løse Norges helseutfordringer. Fem grep kan legge grunnlaget for en ny norsk gigantnæring.

  18. mars 2016

Ny næring - nye løsninger

Publikasjoner

 • Ny næring - nye løsninger

  Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

  14. november 2014

Kontakt

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Telefon
23088306
Helene Holtet

Rådgiver

Strategi (ÅK, Styringsgruppe, PPG)

Helene.Holtet@nho.no
Telefon
23088142