Næringslivets bidrag viktig

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Publisert 16.12.14

Helse og velferd

Det offentlige utøver et stort ansvar helse- og velferdsområdet. Likevel utgjør private bedrifter en viktig del av det samlede tilbudet. Helse- og velferdsmarkedet er mangfoldig, og involverer bl.a. tjenesteleverandører, industri- og utstyrsleverandører, teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, samt konsulenter, arkitekter og byggenæringen. NHO er eneste private arbeidsgiverorganisasjon som organiserer bedrifter fra hele verdikjeden i dette markedet.

NHO mener at et næringsliv med sterke og innovative bedrifter er en forutsetning for å utvikle flere og bedre helse- og velferdstjenester, og for å få en bærekraftig helse- og omsorgssektor. Det vil også gi muligheter for ny næringsutvikling i Norge. Det er et stort potensial for å bedre utnytte den kompetansen, kapasiteten og de nye løsningene som ulike deler av næringslivet representerer. Når næringslivet er en forutsetning for utvikling av nye løsninger, blir også helsesektoren et viktig næringspolitisk satsingsområde.

NHO-fellesskapet jobber derfor for at myndighetene legger til rette for at vi lykkes med å ta kunnskapen og kompetansen til bedriftene i bruk. Det gir også gode muligheter for å utvikle nye næringer i Norge.