Samfunnets støtter

Med 20 senger og inntil 4000 årlige operasjoner spiller Ringvollklinikken en viktig rolle i norsk helsevesen.

Heidi Solvang, administrerende direktør i Ringvoll Klinikken

Publisert 13.11.14

Helse og velferd

I 1999 bestemte tre leger seg for å tilby et alternativ til offentlig sykehus. De åpnet en privat klinikk i Hobøl i Østfold som tok imot pasienter på kveldstid. Ett år senere fikk de med seg kirurgkollega Trygve Kase og investor Olav Breivik på laget.

Tall og fakta

Hva: Ringvoll Klinikken er et privat sykehus med offentlig godkjenning.

Hvor: Oslo-Hobøl

Landsforening: NHO Service

34 millioner i omsetning

– Vi bygget operasjonsstue og ble et fullverdig privat sykehus med offentlig godkjenning. Fem sengeplasser hadde vi, slik at vi kunne tilby overnatting og ikke bare poliklinisk behandling, forteller Heidi Solvang. I dag er den driftige legen administrerende direktør for Ringvoll Klinikken, driver som fastlege og er dessuten både kommune-overlege og smittevernoverlege i Hobøl. – Jeg har ikke fritidsproblemer, nei, ler hun.

Plutselig bråbrems

Men det å drive privat sykehus, kan være en risikabel affære. Det fikk Solvang og kollegene erfare til fulle i 2009. Da hadde de bygget opp en avdeling i Askim, med 20 sengeplasser. Her hadde de et nært samarbeid med Sunnaas sykehus, som hadde en avdeling i samme bygning. Ringvoll Klinikken utførte blant annet proteseoperasjoner og ryggoperasjoner,- 6–700 operasjoner i året. Et offentlig-privat samarbeid sparte det offentlige for millioner, ikke minst fordi de i fellesskap fikk ned liggetiden for pasientene. Men i 2009 var det brått slutt.

– Da fikk vi ikke videreført vår avtale med Helse Sør-Øst. Det er slikt som kan skje når man driver privat. Rammebetingelsene kan endre seg raskt med skiftende politisk ledelse. Soria Moria-erklæringen hadde som mål å bruke ledig kapasitet i offentlige sykehus. Det offentlige skulle kjøpe mindre tjenester av private helseaktører.

Solvang og kollegene tapte mye penger, men vel så kritisk var det å miste alt de hadde investert i kompetanse hos dyktige sykepleiere og leger, som måtte sies opp. – Slikt er ikke noe man bygger opp igjen over natten, konstaterer hun.

Les også: Frustrasjon ble innovasjon 

NHO mener

Næringslivet er en naturlig samarbeidspartner og medutvikler av løsninger.

Økt bruk av private tjenestetilbydere.

Etabler ordninger som stimulerer etterspørselen etter nye helse- og velferdsløsninger.

Gode offentlige innkjøpsprosesser som utløser innovasjonsmulighetene.

Nøytral merverdiavgiftsordning for helseforetakene.

Legg til rette for verdensledende næringsklynger i helseindustrien.

Kjent idrettsklinikk

Gründerne ga imidlertid ikke opp. I dag har Ringvoll Klinikken to avdelinger, en i Oslo og en i Hobøl i Østfold. Til sammen har sykehuset 20 sengeplasser og utfører om lag 4000 operasjoner hvert år. I tillegg har sykehuset et sted mellom 10-15 000 konsultasjoner. Ringvoll Klinikken er også kjent blant toppidrettsutøvere nasjonalt og internasjonalt, og har avtale med 32 toppidretts-klubber. Sykehuset har også en avtale med Helse Sør-Øst, og utfører mange operasjoner for det offentlige. Om lag 40 prosent av omsetningen kommer fra det offentlige, resten fra privatmarkedet.

– Var det noe vi lærte av nedturen i 2009, var det at det er viktig å ha flere ben å stå på. Derfor har vi bygget opp andre avtaler parallelt med avtalen med det offentlige, og vi satser mer på privatmarkedet, sier Solvang.

Selv om det offentlige kjøper en stor andel tjenester hos Ringvoll Klinikken, kunne sykehuset gjerne påtatt seg flere oppgaver.

– Det står til enhver tid mellom 240 000 og 270 000 mennesker i helsekø, samtidig som det er en betydelig ubenyttet kapasitet i private operasjonsstuer. Private sykehus kan få unna flere operasjoner i uka enn det offentlige klarer, blant annet fordi vi ikke må ta oss av akutte pasienter, sier Solvang. Hun tror de private aktørene kan være både et supplement og et korrektiv til det offentlige, og bidra til økt kompetanse og en annen logistikk på operasjonsstuene. – Monopol har aldri vært sunt for noen, slår
hun fast.

Teamfølelse

Når Heidi Solvang skal trekke frem hva hun er mest stolt av, er det nettopp den faglige tyngden som kjennetegner Ringvoll Klinikkens medisinske stab og at Ringvoll Klinikken har spisskompetanse innenfor alle deler av den ortopediske kirurgien i tillegg til at det er bygget opp høy kvalitet også innenfor plastikkirurgi, gastroenterologi og øre, nese, hals.

– Vi er opptatt av å ha fagfolk som er best i sine fagområder, og våre ekstremt dyktige kirurger er motoren i bedriften. Vi har jobbet målrettet for å skape lik kvalitet og standard i alle ledd i behandlingskjeden, og skårer veldig høyt på pasienttilfredshet, forteller hun.

Ringvoll Klinikken har vært sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 siden 2007, og er nylig også miljøsertifisert innenfor ISO 14001.

– Det har vært viktig å få på plass strukturer som fungerer. Vi har jevnlige eksterne og interne revisjoner. De som behandles på Ringvoll Klinikken er ikke bare pasienter, men kunder som skal ha topp service, med faglig høy kvalitet. For oss er ingen ting mer tilfredsstillende enn kunder som er fornøyde fra de kommer til de går. Det er en god dag på jobben.      

Les mer om helse og velferd